Sự kiện Việc làm IT
Tin tức,website tin tức,đồ án asp.net,code web asp.net,asp.net,bài tập lớn c#

Website Tin tức - Giải trí (Full code Asp.Net + Database)

Mã code: 3784 Ngôn ngữ: Asp/Asp.Net Thể loại: Website Loại file: Full code

Giới thiệu

Website Tin tức - Giải trí  được viết bằng ngôn ngữ Asp.Net C#,code lập trình logic và dễ hiểu, thích hợp với những bạn muốn tìm hiểu, tham khảo mã nguồn để lập trình website Asp.Net,làm đồ án,làm bài tập lớn,làm luận văn tốt nghiệp,làm dự án cho công ty,tổ chức cá nhân,doanh nghiệp.

Hướng dẫn cấu hình website :

- Import CSDL vào SQLSERVER

- Mở file web.config sửa lại cấu hình kết nối cho phù hợp với máy tính các bạn theo chỉ dẫn màu chữ xanh lá cây sau :

 

 "Data Source= GIANGNAMNAM;                           // Tên máy tính các bạn

  Initial Catalog=WEB_TINTUC                              //   TênCSDL 

   User ID=giangnamnam;                                   // username đăng nhập vào Sqlserver

   Password=12345"                                            //  mật khẩu đăng nhập vào Sqlserver

 providerName="System.Data.SqlClient"/>

 

- Rebuild website và chạy.

- Để đăng nhập vào trang quản trị sử dụng tài khoản sau :

username : admin

password : 12345

- Chúc các bạn thành công.


HÌNH ẢNH

Nguồn: MANGUON.COM


LINK DOWNLOAD

Web_TinTucGiaiTri.rar [117 MB]

File đã kiểm duyệt
Pass giải nén: MANGUON.COM
DOWNLOAD
(20 Xu)
Báo lỗi link download
Đóng Yêu cầu của bạn sẽ được xử lý trong thời gian sớm nhất.
CODE CÙNG DANH MỤC
CODE GỢI Ý CHO BẠN
BẢN QUYỀN ®
Mọi chia sẻ nội dung thuộc tác quyền của MANGUON.COM phải ghi rõ "Nguồn MANGUON.COM"