web tin tức,web giới thiệu,website bán hàng

Website giới thiệu sản phẩm đẹp mắt, thân thiện

Mã code: 6895 Ngôn ngữ: PHP & MySQL Thể loại: Website Loại file: Full code

Website bao gồm 2 ngôn ngữ Anh - Việt

Bao gồm các module:

- Trang chủ

- Giới thiệu

- Sản phẩm

- Đặt hàng 

- Tin tức

- Liên hệ

Trang quản trị:

http://localhost/webgioithieu/admin

username: admin

password: 123456

* Chạy bằng localhost

- Copy folder webgioithieu trong source code vào folder htdocs trong xampp

- Tìm file config.php thay đổi thông tin cấu hình như sau:

define("BASE_URL", "http://localhost/webgioithieu/") hoặc define("BASE_URL", "http://localhost:8080/webgioithieu/") nếu xampp của các bạn có port

* Chạy trên hosting

- Copy tất cả các file trong folder webgioithieu vào public_html trong File Manager trên hosting

- Tìm file config.php thay đổi thông tin cấu hình như sau:

$conn = mysqli_connect('localhost', 'tên_user_tạo', 'password_của_user', 'tên_database')

define("BASE_URL", "http://tên_miền_của_bạn/");

- Tìm file config.js trong folder ckeditor thay đổi thông tin cấu hình như sau:

config.filebrowserBrowseUrl = 'http://tên_miền_của_bạn/ckfinder/ckfinder.html';

config.filebrowserImageBrowseUrl = 'http://tên_miền_của_bạn/ckfinder/ckfinder.html?type=Images';

config.filebrowserFlashBrowseUrl = 'http://tên_miền_của_bạn/ckfinder/ckfinder.html?type=Flash';

config.filebrowserUploadUrl = 'http://tên_miền_của_bạn/ckfinder/core/connector/php/connector.php?command=QuickUpload&type=Files';

config.filebrowserImageUploadUrl = 'http://tên_miền_của_bạn/ckfinder/core/connector/php/connector.php?command=QuickUpload&type=Images';

config.filebrowserFlashUploadUrl = 'http://tên_miền_của_bạn/ckfinder/core/connector/php/connector.php?command=QuickUpload&type=Flash';

 

Chúc bạn làm tốt!


HÌNH ẢNHNguồn: MANGUON.COM


LINK DOWNLOAD

Source_web_gioi_thieu.rar [24.46 MB]

File đã kiểm duyệt
Pass giải nén: MANGUON.COM
DOWNLOAD
(20 Xu)
Báo lỗi (or) Gửi hỗ trợ
Đóng Yêu cầu của bạn sẽ được xử lý trong thời gian sớm nhất.
CODE CÙNG DANH MỤC
CODE GỢI Ý CHO BẠN
BẢN QUYỀN ®
Mọi chia sẻ nội dung thuộc tác quyền của MANGUON.COM phải ghi rõ "Nguồn MANGUON.COM"