website bán hàng,đồ án asp.net,asp.net,đồ án tốt nghiệp c#,website nội thất,share code website bán hàng

Website bán đồ nội thất (Full code Asp.Net C# + Báo cáo)

Mã code: 2435 Ngôn ngữ: Asp/Asp.Net Thể loại: Website Loại file: Full code + Báo cáo

Giới thiệu

Website bán đồ nội thất  được lập trình bằng ngôn ngữ Asp.Net C#,cơ sở dữ liệu SqlServer,rất thích hợp cho các bạn đang tìm hiểu về lập trình web Asp.Net,làm đồ án,làm bài tập lớn,làm luận văn tốt nghiệp.

Chức năng

1.      Quản lý khách hàng

Quy trình: hệ thống sẽ kiểm tra thông tin về thành viên đó. Nếu dữ liệu đúng thì hệ thống sẽ truy xuất vào cơ sở dữ liệu và lấy thông tin hiện lên form thông tin thành viên. Danh sách bao gồm các thông tin của thành viên: mã khách hàng, tài khoản, họ tên, giới tính, ngày sinh, địa chỉ, email, số điện thoại, trạng thái.

     Hiển thị thông tin về thành viên.

2.        Quản lý sửa khách hàng

     Form Quản lý sửa khách hàng sẽ bao gồm các thông tin sau: tài khoản, mật khẩu, họ và tên, giới tính, ngày sinh, địa chỉ, email, số điện thoại, trạng thái.

3.      Quản lý người dùng

     Form thông tin về người dùng bao gồm các thông tin sau: mã người dùng, tài khoản, họ tên người dùng, quyền hạn, trạng thái.

     Qui trình: hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu nhập vào.

     Hiển thị thông tin về người dùng.

4.      Quản lý sửa người dùng

     Form thông tin về người dùng bao gồm các thông tin sau: tài khoản, mật khẩu, họ tên người dùng, quyền hạn, trạng thái.

     Qui trình: hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu nhập vào.

     Hiển thị thông báo đã sửa người dùng thành công.

5.      Quản lý sản phẩm

     Danh sách sản phẩm bao gồm các thông tin sau: mã sản phẩm, tên sản phẩm, hình ảnh, trạng thái, giá, mô tả, thông tin.

     Qui trình: hệ thống kiểm tra thông tin của sản phầm đó.

     Hiển thị thông tin sản phẩm.

6.      Quản lý sửa sản phẩm

     Admin chọn sản phẩm cần sửa với các thông tin: tên sản phẩm, trạng thái, hình ảnh, giá sản phẩm, mô tả, thông tin sản phẩm.

     Qui trình: hệ thống kiểm tra thông tin sản phẩm trước khi sửa.

     Hiển thị thông báo đã sửa sản phẩm thành công.

7.      Quản lý danh mục

     Danh sách danh mục bao gồm các thông tin sau: mã danh mục, tên danh mục, hình ảnh, trạng thái, mô tả.

     Qui trình: hệ thống kiểm tra thông tin danh mục.

     Hiển thị thông tin danh mục.

8.      Quản lý sửa danh mục

     Danh sách sửa danh mục bao gồm các thông tin sau: tên danh mục, hình ảnh, trạng thái, mô tả.

     Qui trình: hệ thống kiểm tra thông tin danh mục cần sửa.

     Hiển thị thông báo sửa danh mục thành công.

9.      Quản lý tin tức

     Các thông tin, tin tức đáng chú ý trên website, có thể là những thông tin về mặt hàng mới, các thông tin khuyến mãi, giảm giá. Admin muốn thêm tin tức thì thao tác trên form tin tức. Form này bao gồm các thông tin: mã tin, tiêu đề, tóm tắt, nội dung, hình ảnh, ngày tạo, trạng thái.

     Qui trình: Admin thao tác trên form tin tức, cập nhật dữ liệu trên form. Dữ liệu sẽ được kiểm tra tính hợp lệ trước khi đưa vào cơ sở dữ liệu và hiển thị trên website.

     Hiển thị tin tức.

10. Quản lý sửa tin tức

     Input: Admin chọn tin tức cần sửa và thao tác trên form sửa tin tức. Form này bao gồm các thông tin: tiêu đề, tóm tắt, nội dung, hình ảnh, thời gian, trạng thái.

     Qui trình: Admin thao tác trên form tin tức, sửa dữ liệu trên form. Dữ liệu sẽ được kiểm tra tính hợp lệ trước khi đưa vào cơ sở dữ liệu và hiển thị trên website.

     Hiển thị thông báo sửa tin tức thành công.


HÌNH ẢNHNguồn: MANGUON.COM


LINK DOWNLOAD

BanHangNoiThat.rar [12.6 MB]

File đã được kiểm thử
Pass giải nén: MANGUON.COM
DOWNLOAD
(40 Xu)
Báo lỗi (or) Gửi hỗ trợ
Đóng Yêu cầu của bạn sẽ được xử lý trong thời gian sớm nhất.
CODE CÙNG DANH MỤC
CODE GỢI Ý CHO BẠN
BẢN QUYỀN ®
Mọi chia sẻ nội dung thuộc tác quyền của MANGUON.COM phải ghi rõ "Nguồn MANGUON.COM"