VB Net,VB Net datagridview,Load Data,format datagridview

VB.Net Formatting Datagridview Auto Fit with Data and selection event

Ngôn ngữ: Visual Basic Thể loại: Phần mềm - Ứng dụng Loại file: Full code
VB.Net Formatting Datagridview Auto Fit with Data and selection event
Định dạng lại Datagridview cho phù hợp với độ dài dữ liệu hiển thị và đổi màu khi sự kiện chọn Row, Cells
 
 
    Private Sub Form1_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load
' Copy and paste to FORMLOAD event
        Me.DataGridView1.SelectionMode = DataGridViewSelectionMode.FullRowSelect
        Me.DataGridView1.DefaultCellStyle.SelectionBackColor = Color.LightGreen
        Me.DataGridView1.DefaultCellStyle.SelectionForeColor = Color.Black
        Me.DataGridView1.ReadOnly = True
        Me.DataGridView1.MultiSelect = False
        Me.DataGridView1.AutoSizeColumnsMode = DataGridViewAutoSizeColumnsMode.DisplayedCells
        Me.DataGridView1.AutoSizeRowsMode = DataGridViewAutoSizeRowsMode.DisplayedCells
    End Sub

Nguồn: MANGUON.COM


LINK DOWNLOAD

... [...]

File đã kiểm duyệt
Pass giải nén: MANGUON.COM
DOWNLOAD
(Miễn phí)
Báo lỗi link download
Đóng Yêu cầu của bạn sẽ được xử lý trong thời gian sớm nhất.
CODE CÙNG DANH MỤC
CODE GỢI Ý CHO BẠN
BẢN QUYỀN ®
Mọi chia sẻ nội dung thuộc tác quyền của MANGUON.COM phải ghi rõ "Nguồn MANGUON.COM"