vb net,autoID VB Net,AutoID

VB Net _Auto generate Number Code

Ngôn ngữ: Visual Basic Thể loại: Phần mềm - Ứng dụng Loại file: Full code
' Nhảy số tự động với VB Net 
 
Private Sub AutoID_Generate()
       
        cmd = New SqlCommand("SELECT MAX(ID) AS [ID] FROM TABLE_AAA", conn)
        conn.Open()
        Dim myreader = cmd.ExecuteReader
        If myreader.Read() Then
            If myreader.IsDBNull(0) Then
                Dim number As Integer = 1
                Dim IDNo As String = number.ToString()
                Me.textboxID.Text = IDNo
            Else
                Dim rd As String = myreader(0).ToString
                Dim id As Integer = myreader(0).ToString + 1
                Dim NoID As String = id.ToString
                Me.textboxID.Text = NoID
            End If
            conn.Close()
        End If
    End Sub

Nguồn: MANGUON.COM


LINK DOWNLOAD

no [no]

File đã được kiểm thử
Pass giải nén: MANGUON.COM
DOWNLOAD
(Miễn phí)
Báo lỗi link download
Đóng Yêu cầu của bạn sẽ được xử lý trong thời gian sớm nhất.
CODE CÙNG DANH MỤC
CODE GỢI Ý CHO BẠN
BÌNH LUẬN

BẢN QUYỀN ®
MANGUON.COM đã đăng kí quyền tác giả: AR1682/GP-STTTP
Mọi chia sẻ nội dung thuộc tác quyền của MANGUON.COM phải ghi rõ "Nguồn MANGUON.COM"