Sự kiện Việc làm IT
VB.net,VB Net datagridview,sum in datagridview

Sum in Datagridview VB.net

Mã code: 1102 Ngôn ngữ: Visual Basic Thể loại: Phần mềm - Ứng dụng Loại file: Full code

 

 Dim SUM As Double = 0
 
        Try
            For i As Integer = 0 To DataGridView1.RowCount - 1
                Sum += (DataGridView1.Rows(i).Cells("Qty").Value)
            Next
        Catch ex As Exception
        End Try
 
' Display SUM in to a LABEL
        Me.lblQty.Text = SUM.ToString

Nguồn: MANGUON.COM


LINK DOWNLOAD

[ ]

File đã kiểm duyệt
Pass giải nén: MANGUON.COM
DOWNLOAD
(Miễn phí)
Báo lỗi (or) Gửi hỗ trợ
Đóng Yêu cầu của bạn sẽ được xử lý trong thời gian sớm nhất.
CODE CÙNG DANH MỤC
CODE GỢI Ý CHO BẠN
BẢN QUYỀN ®
Mọi chia sẻ nội dung thuộc tác quyền của MANGUON.COM phải ghi rõ "Nguồn MANGUON.COM"