SQL,SQL Server,multifunction SQL Sp

SQL PIVOT FUNCTION CODE _CODE PIVOT TRONG SQL

Ngôn ngữ: Khác Thể loại: Khác Loại file: Full code
 
1. Code
select *
from
(
  select Item1,Item2,Item3, Item4, Quantity  -- quantity (datatype int)
  
  from TblTablle1
) x
pivot
(
  sum (Quantity)
 for Item4 in ([A],[B],[C],[D]) ' ABCD is value record in SQL Table of Item4 
 
) p
 
2. Example 
* TableA 
NO   Month   Money
1     T1     200
2     T1     100
3     T2      400
4     T3      500
5     T4       300
6     T4       250
 
* Using Pivot
 
select *
from
(
  select Month,Money
  
  from TblTableA
) x
pivot
(
  sum (Money)
 for Month in ([T1],[T2],[T3],[T4])  
 
) p
 
* Result
            T1       T2       T3        T4
Money       300      400      500      550
 

Nguồn: MANGUON.COM


LINK DOWNLOAD

SQL PIVOT FUNCTION.txt [665 KB]

File đã duyệt và chưa được kiểm thử
Pass giải nén: MANGUON.COM
DOWNLOAD
(Miễn phí)
Báo lỗi link download
Đóng Yêu cầu của bạn sẽ được xử lý trong thời gian sớm nhất.
CODE CÙNG DANH MỤC
CODE GỢI Ý CHO BẠN
BÌNH LUẬN

BẢN QUYỀN ®
Mọi chia sẻ nội dung thuộc tác quyền của MANGUON.COM phải ghi rõ "Nguồn MANGUON.COM"