Sự kiện Việc làm IT
SQL,SQL Server,multifunction SQL Sp

SQL Cannot resolve the collation conflict between "SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS" and "Vietnamese_CI_AS" in the equal to operation.

Mã code: 3779 Ngôn ngữ: Khác Thể loại: Khác Loại file: Full code
Nhieu truong hop khi ban join nhieu Table tu nhieu Database khac nhau co the xay ra loi sau
========
Cannot resolve the collation conflict between "SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS" and "Vietnamese_CI_AS" in the equal to operation.
=======
 
 
How to solve?
======
SELECT     
 *
 
FROM         dbo.TblTable1
 left JOIN dbo.TblTable2 ON 
 dbo.TblTable1.Item1 COLLATE SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS = dbo.TblTable2.Item1 
======
 
Chi can them dong code 'COLLATE SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS' vào vi tri nhu dong lenh ben tren la OK

Nguồn: MANGUON.COM


LINK DOWNLOAD

SQL Collate Eror.txt [538 Bytes]

File đã kiểm duyệt
Pass giải nén: MANGUON.COM
DOWNLOAD
(Miễn phí)
Báo lỗi link download
Đóng Yêu cầu của bạn sẽ được xử lý trong thời gian sớm nhất.
CODE CÙNG DANH MỤC
CODE GỢI Ý CHO BẠN
BẢN QUYỀN ®
Mọi chia sẻ nội dung thuộc tác quyền của MANGUON.COM phải ghi rõ "Nguồn MANGUON.COM"