Sự kiện Việc làm IT
quản lý,C#,code

Source full code + báo cáo quản lý thông tin dịch vụ khách sạn bằng C#

Mã code: 8833 Ngôn ngữ: Visual C# Thể loại: Phần mềm - Ứng dụng Loại file: Full code + Báo cáo

phần mềm có đầy đủ cơ sở dữ liệu với sql server 2008

Các bảng Cơ sở dữ liệu

Khachang(Makhachhang, Hoten, SoCMND_HC, Diachi, Dienthoai, Email).

Nhanvien(Manhanvien, Hoten, SoCMND, Diachi, Dienthoai, Email).

Dichvu(Madichvu, Tendichvu, Donvitinh,Dongia).

CTDichvu(SophieuDV, Madichvu, Soluong).

Phieudichvu(SophieuDV, Makhachhang, Manhanvien, Ngay, Tongtien).

- Cập nhật thông tin vào bảng: Nhanvien, Khachhang, Dichvu, Phieudichvu, CTDichvu

-  In hóa đơn thanh toán dịch vụ theo mã khách hàng.

- Tìm kiếm thông tin khách hàng theo mã khách hàng, tên khách hàng.

- Tổng hợp khách hàng đã sử dụng dịch vụ trong ngày.

- Tổng hợp thu nhập từ kinh doanh dịch vụ trong tháng.

- Quản trị người dùng đăng nhập hệ thống.


HÌNH ẢNH

Nguồn: MANGUON.COM


LINK DOWNLOAD

qlttdvks.rar [3.16 MB]

File đã kiểm duyệt
Pass giải nén: MANGUON.COM
DOWNLOAD
(15 Xu)
Báo lỗi link download
Đóng Yêu cầu của bạn sẽ được xử lý trong thời gian sớm nhất.
CODE CÙNG DANH MỤC
CODE GỢI Ý CHO BẠN
0
95
0

Người bán
maithu95

Thông tin liên hệ & hỗ trợ
Email: Đang ẩn...
Số ĐT: Đang ẩn...
(Chỉ hiển thị khi đã mua code)
Mã code: 8833
Ngôn ngữ: Visual C#
Ngày : 18-2-2017
Loại file: Full code + Báo cáo
Dung lượng: 3.16 MB
Giá bán: 15 Xu
TỪ KHÓA
BẢN QUYỀN ®
Mọi chia sẻ nội dung thuộc tác quyền của MANGUON.COM phải ghi rõ "Nguồn MANGUON.COM"