Quản lý hồ sơ công chức, phần mềm quản lý nhân viên, mã nguồn quản lý nhân sự, download code quản lý hồ sơ công chức, source code quản lý hồ sơ nhân viên

Source code quản lý hồ sơ công chức full code C# + Báo cáo

Ngôn ngữ: Visual C# Thể loại: Phần mềm - Ứng dụng Loại file: Full code + Báo cáo

GIỚI THIỆU HOẠT ĐỘNG CỦA HỆ THỐNG

Hệ thống xây dựng chủ yếu là giúp cho cán bộ của phòng Nội vụ quản lý Hồ sơ của tất cả các cán bộ của Huyện Tịnh Biên. Hệ thống gồm các chức năng chính:

      1. Mỗi nhân viên khi vào làm tại các đơn vị trực thuộc Huyện Tịnh Biên sẽ có một hồ sơ kèm theo. Khi đó cán bộ quản lý sẽ nhập thông tin của nhân viên và hệ thống sẽ lưu  trữ các thông tin đó một cách chính xác. Thông tin này sẽ được theo dõi trong suốt quá trình làm việc của nhân viên đó đến khi nhân viên đó nghỉ hưu và không còn nằm trong phạm vi quản lý của Phòng Nội vụ nữa.

      2. Đối với mõi nhân viên thì cán bộ quản lý sẽ theo dõi chặt chẽ quá trình làm việc, cũng như kết quả làm việc ( được khen thưởng hay kỷ luật, thuyên chuyển, nâng lương …).

      3. Ngoài ra, hệ thống còn giúp cán bộ quản lý tìm kiếm dễ dàng và nhanh chóng hơn những thông tin của nhân viên với nhiều tiêu chí tìm kiếm đơn giản nhưng có hiệu quả.

 

CHỨC NĂNG

- Giúp cơ quan thực tập định hướng được việc sử dụng một phần mềm quản lý nhân sự trong tương lai.

- Đã thực hiện được khá hoàn chỉnh các yêu cầu của cơ quan thực tập đối với phần mềm:

+ Quản lý thông tin nhân viên, quản lý đơn vị công tác, quản lý nâng lương nhân viên, quản lý thân nhân, quản lý quá trình công tác, quá trình đào tạo bồi dưỡng,…

+ Chức năng tìm kiếm: nhân viên, lương..

+ Báo cáo - Thống kê: lương, danh sách nhân viên, danh sách đơn vị công tác.

+ Công cụ sao lưu và khôi phục dữ liệu.

 

Download ngay ĐỒ ÁN QUẢN LÝ HỒ SƠ CÔNG CHỨC full code C#, Code với đầy đủ chức năng: nhập liệu, quản lý, thống kê...Kèm theo BÁO CÁO chi tiết để bạn tham khảo!

 

HÌNH ẢNH

Quản lý hồ sơ công chức, phần mềm quản lý nhân viên, mã nguồn quản lý nhân sự, download code quản lý hồ sơ công chức, source code quản lý hồ sơ nhân viên

 

Quản lý hồ sơ công chức, phần mềm quản lý nhân viên, mã nguồn quản lý nhân sự, download code quản lý hồ sơ công chức, source code quản lý hồ sơ nhân viên

 

Quản lý hồ sơ công chức, phần mềm quản lý nhân viên, mã nguồn quản lý nhân sự, download code quản lý hồ sơ công chức, source code quản lý hồ sơ nhân viên

 

Quản lý hồ sơ công chức, phần mềm quản lý nhân viên, mã nguồn quản lý nhân sự, download code quản lý hồ sơ công chức, source code quản lý hồ sơ nhân viên

 

THÔNG TIN TÁC GIẢ

Văng Sĩ Thanh

Nguyễn Hoàng Tuấn

Nguồn: MANGUON.COM


LINK DOWNLOAD

[MANGUON.COM]Source code quan ly ho so cong chuc full code c# + bao cao.rar [11.4 Mb]

File đã kiểm duyệt
Pass giải nén: MANGUON.COM
DOWNLOAD
(10 Xu)
Link download dự phòng Báo lỗi link download
Đóng Yêu cầu của bạn sẽ được xử lý trong thời gian sớm nhất.
CODE CÙNG DANH MỤC
CODE GỢI Ý CHO BẠN
BẢN QUYỀN ®
Mọi chia sẻ nội dung thuộc tác quyền của MANGUON.COM phải ghi rõ "Nguồn MANGUON.COM"