Source code quản lý điểm THPT full code C#, code quản lý học sinh, đồ án quản lý học sinh, code quản lý điểm học sinh, code quản lý điểm Trung học phổ thông

Source code quản lý điểm THPT full code C#

Ngôn ngữ: Visual C# Thể loại: Phần mềm - Ứng dụng Loại file: Full code

Phần mềm quản lý điểm trung học phổ thông
-----------------------------------------
1. Thong tin dang nhap
    Quyen BGH:
        User: admin
        Pass: hoangtung
    Quyen giao vien:
        User: hongnhung
        Pass: hongnhung
    Quyen giao vu:
        User: trungtoan
        Pass: toantrung

2. Cau hinh tap tin Connection.xml
    Thong so co ban:
        costatus = true : quyen Windows
        costatus = false: quyen SQL Server
        servname: ten server
        username: ten dang nhap he thong
        password: mat khau dang nhap he thong
        database: ten co so du lieu
    
    Vi du:
        <config>
          <costatus>true</costatus>
          <servname>HOANGTUNG</servname>
          <username />
          <password />
          <database>QLHocSinhTHPT</database>
        </config>
        
        hoac:
        
        <config>
          <costatus>true</costatus>
          <servname>HOANGTUNG</servname>
          <username>sa</username>
          <password>sa</password>
          <database>QLHocSinhTHPT</database>
        </config>
 

Download source code quản lý điểm THPT full code C# miễn phí, chương trình quản lý điểm, quản lý học sinh code rõ dàng và dễ hiểu bằng C#. Download ngay!

 

HÌNH ẢNH

Source code quản lý điểm THPT full code C#, code quản lý học sinh, đồ án quản lý học sinh, code quản lý điểm học sinh, code quản lý điểm Trung học phổ thông

 

THÔNG TIN TÁC GIẢ

Nguyen Hoang Tung
DH6TH2
Khoa KTCNMT - Dai hoc An Giang.
Email: [email protected]
 

Nguồn: MANGUON.COM


LINK DOWNLOAD

[MANGUON.COM] Source code quan ly diem THPT C#.rar [17 Mb]

File đã kiểm duyệt
Pass giải nén: MANGUON.COM
DOWNLOAD
(Miễn phí)
Link download dự phòng Báo lỗi link download
Đóng Yêu cầu của bạn sẽ được xử lý trong thời gian sớm nhất.
CODE CÙNG DANH MỤC
CODE GỢI Ý CHO BẠN
BẢN QUYỀN ®
Mọi chia sẻ nội dung thuộc tác quyền của MANGUON.COM phải ghi rõ "Nguồn MANGUON.COM"