phần mềm quản lý học sinh phổ thông, đồ án quản lý điểm, mã nguồn quản lý học sinh c#, download code quản lý sinh viên, quản lý điểm học sinh

Source code phần mềm quản lý học sinh trung học phổ thông full code và tài liệu

Mã code: 29 Ngôn ngữ: Visual C# Thể loại: Phần mềm - Ứng dụng Loại file: Full code + Báo cáo

1. Chức năng:

      Phần mềm sẽ giúp việc quản lý học sinh trung học phổ thông được dễ dàng và hiệu quả, nhất là ở các trường học lớn, số học sinh đông, từ việc tiếp nhận học sinh (quản lý hồ sơ học sinh) cho đến quản lý điểm, kết quả học tập, xuất báo cáo thống kê.

2. Người dùng:

      Giáo viên, ban giám hiệu, giáo vụ

      - Giáo vụ đóng vai trò user: Tiếp nhận học sinh, lập danh sách lớp.

      - Giáo viên đóng vài trò user: Quản lý học sinh, nhập bảng điểm, lập báo cáo tổng kết.

      - BGH đóng vai trò admin: Lập bảng phân công, thay đổi quy định.

3. Một vài giao diện của chương trình

phần mềm quản lý học sinh phổ thông, đồ án quản lý điểm, mã nguồn quản lý học sinh c#, download code quản lý sinh viên, quản lý điểm học sinh

Giao diện chính chức năng quản lý

phần mềm quản lý học sinh phổ thông, đồ án quản lý điểm, mã nguồn quản lý học sinh c#, download code quản lý sinh viên, quản lý điểm học sinh

Giao diện chính chức năng thống kê

phần mềm quản lý học sinh phổ thông, đồ án quản lý điểm, mã nguồn quản lý học sinh c#, download code quản lý sinh viên, quản lý điểm học sinh

Chức năng hệ thống

phần mềm quản lý học sinh phổ thông, đồ án quản lý điểm, mã nguồn quản lý học sinh c#, download code quản lý sinh viên, quản lý điểm học sinh

Chức năng tiếp nhận học sinh

phần mềm quản lý học sinh phổ thông, đồ án quản lý điểm, mã nguồn quản lý học sinh c#, download code quản lý sinh viên, quản lý điểm học sinh

Chức năng phân lớp

phần mềm quản lý học sinh phổ thông, đồ án quản lý điểm, mã nguồn quản lý học sinh c#, download code quản lý sinh viên, quản lý điểm học sinh

Mẫu báo cáo

THÔNG TIN TÁC GIẢ:

Sinh viên : Nguyễn Hoàng Tùng

Môn : Lập trình quản lý

Khoa : Kĩ thuật công nghệ môi trường

Trường : Đại học An Giang

Nguồn: MANGUON.COM


LINK DOWNLOAD

[MANGUON.COM] Source code phan mem quan ly hoc sinh trung hoc pho thong - full code va tai lieu.rar [31Mb]

File đã kiểm duyệt
Pass giải nén: MANGUON.COM
DOWNLOAD
(Miễn phí)
Link download dự phòng Báo lỗi (or) Gửi hỗ trợ
Đóng Yêu cầu của bạn sẽ được xử lý trong thời gian sớm nhất.
CODE CÙNG DANH MỤC
CODE GỢI Ý CHO BẠN
BẢN QUYỀN ®
Mọi chia sẻ nội dung thuộc tác quyền của MANGUON.COM phải ghi rõ "Nguồn MANGUON.COM"