Sự kiện Việc làm IT
Đồ án,quan ly nhan su c#,đồ án tốt nghiệp,đồ án c#,winform,đồ án quản lý nhân sự c#

Source code Đồ án tốt nghiệp Quản lý nhân sự full code C# Winform + Báo cáo + Csdl Sqlserver

Ngôn ngữ: Visual C# Thể loại: Phần mềm - Ứng dụng Loại file: Full code

1.Giới Thiệu

Source code Đồ án tốt nghiệp Quản lý nhân sự được viết bằng ngôn ngữ  C# WinForm,code lập trình dễ hiểu,rất thích hợp với những bạn muốn tìm hiểu, tham khảo mã nguồn để lập trình về C#,làm đồ án,làm bài tập lớn,làm luận văn tốt nghiệp,làm dự án cho cá nhân,công ty, v.v...

2. Các chức năng chính của hệ thống

 5 chức năng chính là: Hệ thống, tìm kiếm, quản lý chế độ, quản lý tiền lương, đưa ra thông báo (thôi việc..),quản lý luân chuyển ,kỷ luật , khen thưởng và thống kê báo cáo.
Chức năng Hệ thống có nhiệm vụ quản lý thông tin về nhân viên (thêm, xửa, xoá), bộ phận và phòng ban cho công ty. Và công việc này chỉ được sử dụng bởi người quản lý.
Chức năng tìm kiếm có thể áp dụng cho: quản lý (nhân viên phòng nhân sự).Chức năng này phục vụ cho hoạt động tìm kiếm, tra cứu thông tin của nhân viên một cách nhanh nhất bằng cách tìm theo mã nhân viên, theo họ tên nhân viên, tìm theo CMTND của nhân viên.
Chức năng thống kê báo cáo: có nhiệm vụ thống kê và lập các báo cáo theo các tiêu chuẩn khác nhau, qua đó hỗ trợ công tác quản lý, lập kế hoạch bổ xung nhân viên cho công ty.
Chức năng Quản lý chế độ chỉ được sử dụng bởi người quản trị phần mềm này: Chức năng này có nhiệm vụ nhập danh sách nhân viên tham gia bảo hiểm xã hội, danh sách nhân viên bị kỷ luật, danh sách nhân viên được khen thưởng, danh sách nhân viên hưởng chế độ thai sản… 
Chức năng quản lý lương chỉ được áp dụng cho người trực tiếp quản lý bộ phận làm lương cho nhân viên trong công ty thông qua một số thông tin như bảng công, danh sách làm thêm giờ để từ đó đưa ra được bảng lương cho công ty.
Chức năng thông báo danh sách nhân viên được luân chuyển hoặc thôi việc của công ty khi có yêu cầu của cấp trên chỉ được thực hiện bởi nhân viên phòng nhân sự.
 

 

 


HÌNH ẢNH


Nguồn: MANGUON.COM


LINK DOWNLOAD

Project_QuanLyNhanSu.rar [17 MB]

File đã kiểm duyệt
Pass giải nén: MANGUON.COM
DOWNLOAD
(30 Xu)
Báo lỗi link download
Đóng Yêu cầu của bạn sẽ được xử lý trong thời gian sớm nhất.
CODE CÙNG DANH MỤC
CODE GỢI Ý CHO BẠN
BẢN QUYỀN ®
Mọi chia sẻ nội dung thuộc tác quyền của MANGUON.COM phải ghi rõ "Nguồn MANGUON.COM"