code quản lý cửa hàng,C#,quản lý bán hàng,đồ án tốt nghiệp,winform,quan ly ban hang

Source code Chương trình quản lý bán hàng cho các cửa hàng nhỏ và lẻ full code C# + Database Access

Ngôn ngữ: Visual C# Thể loại: Phần mềm - Ứng dụng Loại file: Full code

1.Giới thiệu

Đây là Source code Chương trình quản lý bán hàng cho các cửa hàng nhỏ và lẻ ,được viết bằng ngôn ngữ  C# WinForm + cơ sở dữ liệu Microsoft Access,rất thích hợp với những bạn muốn tìm hiểu, tham khảo mã nguồn để lập trình về C#,làm đồ án,làm bài tập lớn,làm luận văn tốt nghiệp ,v.v...

2.Chức năng

Chương trình bao gồm các chức năng chính:

  • Quản lý thông tin nhân viên
  • Quản lý thông tin hàng hoá
  • Quản lý thông tin nhà cung cấp
  • Quản lý thông tin khác hàng
  • Quản lý quá trình mua bán hàng
  • Thống kê, vẽ sơ đồ thu chi theo các tiêu chí

Chương trình viết trên Visual Studio 2010  sử dụng  thư viện design giao diện  DevComponents.DotNetBar2.dll  và vẽ hình ZedGraph.dll

 


HÌNH ẢNHNguồn: MANGUON.COM


LINK DOWNLOAD

CodeQuanLyBanHang.rar [5.19 MB]

File đã duyệt và chưa được kiểm thử
Pass giải nén: MANGUON.COM
DOWNLOAD
(50 Xu)
Báo lỗi link download
Đóng Yêu cầu của bạn sẽ được xử lý trong thời gian sớm nhất.
CODE CÙNG DANH MỤC
CODE GỢI Ý CHO BẠN
BẢN QUYỀN ®
Mọi chia sẻ nội dung thuộc tác quyền của MANGUON.COM phải ghi rõ "Nguồn MANGUON.COM"