Sự kiện Việc làm IT
Đồng hồ,visual c#,lập trình c#,windows form

Share code đồng hồ bấm giờ - Giao diện phẳng

Ngôn ngữ: Visual C# Thể loại: Phần mềm - Ứng dụng Loại file: Full code

Phần mềm đồng hồ bấm giờ (Stopwatch)
- Đơn giản, tốc độ đồng hồ vừa phải.
- Sử dụng control Timer trong Visual C#.
- Giao diện phần mềm nhỏ gọn, phẳng và hiện đại.
- Có khả năng split time 10 lần để so sánh.

Code sử dụng:

//Thuật toán chạy đồng hồ

int hour, min, sec, ms = 0;

private void timer1_Tick(object sender, EventArgs e)

{

time_label.Text = hour.ToString("D2") + ":" + min.ToString("D2") + ":" + sec.ToString("D2") + "." + ms.ToString("D2");

ms++;

if(ms >= 99)

{

sec++;

ms = 0;

}

else

{

ms++;

}

if(sec>60)

{

min++;

sec = 00;

}

if(min > 60)

{

hour++;

min = 00;

}

if(hour > 99)

{

stopwatch.Stop();

start_btn.Enabled = true;

}

}

//Thuật toán split time

public int Valid()

{

for (int i = 1; i <= 10; i++)

{

TextBox j = ((TextBox)this.Controls.Find("time" + i.ToString(), true)[0]);

if (j.Text.Equals("00:00:00.00"))

{

j.Text = time_label.Text;

return 1;

}

}

return 0;

}


HÌNH ẢNH
Nguồn: MANGUON.COM


LINK DOWNLOAD

[MANGUON.COM] Code dong ho bam gio C# .rar [290.18 KB]

File đã kiểm duyệt
Pass giải nén: MANGUON.COM
DOWNLOAD
(Miễn phí)
Báo lỗi link download
Đóng Yêu cầu của bạn sẽ được xử lý trong thời gian sớm nhất.
CODE CÙNG DANH MỤC
CODE GỢI Ý CHO BẠN
BẢN QUYỀN ®
Mọi chia sẻ nội dung thuộc tác quyền của MANGUON.COM phải ghi rõ "Nguồn MANGUON.COM"