quản,lý,khách,sạn,c#

Share code đồ án quản lý khách sạn

Ngôn ngữ: Visual C# Thể loại: Phần mềm - Ứng dụng Loại file: Full code

Xử lý:

Yêu cầu quản lí nhân viên:

+Lập danh sách thông tin cá nhân của tất cả các nhân viên trong khách sạn, danh sách gồm: mã nhân viên, họ tên, ngày sinh, địa chỉ, giới tính, bộ phận mà nhân viên đó trực thuộc.

 

Yêu cầu quản lí khách hàng:

+Lập danh sách toàn bộ khách hàng của công ty.

+Thống kê số lần giao dịch của từng khách hàng trong tháng y năm z. Danh sách gồm các cột: CMND, họ tên khách hàng, địa chỉ,giới tính….

 

Yêu cầu từ các nghiệp vụ quản lí phòng, trang thiết bị:

+Lập danh sách tất cả các phòng mà khách sạn sở hữu. Danh sách gồm: mã phòng, tên phòng, loại phòng, thuộc tầng nào…

+Lập danh sách các phòng trống của ngày X để thuận lợi cho việc đăng kí phòng của khách hàng. Danh sách gồm các thuộc tính: mã phòng, loại phòng, tầng.

+Lập danh sách các phòng đã được đăng kí. Danh sách gồm các thuộc tính: mã phòng, loại phòng, mã khách hàng, tên khách hàng.

+Thống kê số trang thiết bị của từng phòng. Danh sách gồm: mã thiết bị, tên thiết bị, mã phòng, số lượng.

 

Yêu cầu từ nghiệp vụ đặt phòng, nhận phòng:

+Thống kê các khách hàng đặt phòng trong tháng X. Danh sách gồm: CMND, tên khách hang,địa chỉ...

+ Tính số khách hàng đặt phòng trong từng tháng. Danh sách gồm các cột: tháng, số lượng khách.

+ Lập danh sách khách hàng của từng phòng trong ngày X. Danh sách gồm: mã phòng, mã khách hàng, tên khách hàng.

+ Tìm tháng có số khách hàng đến đặt phòng nhiều nhất.

 

Yêu cầu từ quản lí dịch vụ :

+ Thống kê danh sách các dịch vụ ở khách sạn. Danh sách gồm các thuộc tính: mã dịch vụ, tên dịch vụ, giá từng loại dịch vụ.

+ Lập danh sách các khách hàng sử dụng dịch vụ, danh sách gồm các thuộc tính: CMND, mã dịch vụ, tên dịch vụ, số lượng dịch vụ khách hàng đã dùng.

+ Tổng doanh thu của khách sạn thu được từ tất cả các loại dịch vụ

+ Doanh thu của từng loại dịch vụ mà khách sạn Thu được. Danh sách gồm: mã dịch vụ, tên dịch vụ, doanh thu của dịch vụ đó.

 

Yêu cầu từ các nghiệp vụ trả phòng, thanh toán:

+ Lập danh sách các khách hàng trả phòng trong ngày X. Danh sách gồm các thuộc tính: CMND, tên khách hàng.

+Lập danh sách tất cả các hóa đơn của khách sạn. Danh sách gồm các thuộc tính: mã hóa đơn, CMND, ngày lập, tổng giá trị.

+Tính số hóa đơn của từng khách hàng. Danh sách gồm các thuộc tính: CMND, tên khách hàng, số lượng hóa đơn.

+Tính doanh thu khách sạn thu được của từng khách hàng. Danh sách gồm các thuộc tính: CMND, tên khách hàng, doanh thu.

+Tính tổng doanh thu khách sạn đã thu được.

+Tính tổng doanh thu của tháng X mà khách sạn thu được.

 


HÌNH ẢNH


Nguồn: MANGUON.COM


LINK DOWNLOAD

QLKS.rar [10.4 MB]

File đã kiểm duyệt
Pass giải nén: MANGUON.COM
DOWNLOAD
(5 Xu)
Báo lỗi link download
Đóng Yêu cầu của bạn sẽ được xử lý trong thời gian sớm nhất.
CODE CÙNG DANH MỤC
CODE GỢI Ý CHO BẠN
BẢN QUYỀN ®
Mọi chia sẻ nội dung thuộc tác quyền của MANGUON.COM phải ghi rõ "Nguồn MANGUON.COM"