Share code + database thoitrangcuatoi.vn full mod new version

[Mã code 8965]
  1 Đánh giá    Viết đánh giá
 162      2063      9
Phí tải: Miễn phí
Danh mục
Thể loại
Nhóm code
Ngày đăng
27-2-2017
Loại file
Full code
Dung lượng
371 MB

Share code thoitrangcuatoi.vn full mod new version viết bằng PHP, giao diện đẹp, chuẩn SEO cho các bạn tham khảo


MÔ TẢ CHI TIẾT


XEM THÊM ==> Hướng dẫn cài đặt chi tiết

 

HÌNH ẢNH DEMO


Nguồn: MANGUON.COMHƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT

Hướng dẫn cấu hình cài đặt : wp-config.php

// ** MySQL settings – You can get this info from your web host ** //
/** The name of the database for WordPress */
define(‘DB_NAME’,’ten_data’);

/** MySQL database username */
define(‘DB_USER’,’ten_user’);

/** MySQL database password */
define(‘DB_PASSWORD’,’matkhau’);

/** MySQL hostname */
define(‘DB_HOST’,’localhost’);

/** Database Charset to use in creating database tables. */
define(‘DB_CHARSET’, ‘utf8′);

/** The Database Collate type. Don’t change this if in doubt. */
define(‘DB_COLLATE’, ”);

 
 
LINK DOWNLOAD

Thoitrangcuatoi-NVT.rar [371 MB]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
MANGUON.COM
DOWNLOAD
(Miễn phí)

BÌNH LUẬNĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

5
1 Đánh giá
Code rất tốt (1)
Code tốt (0)
Code rất hay (0)
Code hay (0)
Bình thường (0)
Thành viên
Nội dung đánh giá
14:03 - 8/6/2017
Code rất tốt
Code rất tốt và phù hợp để phát triển HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN