Sự kiện Việc làm IT
Quản lý ngân hàng,Bán hàng,Khách hàng,code java de hieu va de hiểu nhất,code ngân hàng,tạo đề thi

QUẢN LÝ TÍNH CÔNG THEO SẢN PHẨM - Bài 10 - ngân hàng đề thi ptit

Mã code: 7410 Ngôn ngữ: Visual C++ Thể loại: Phần mềm - Ứng dụng Loại file: Full code
BÀI 10: QUẢN LÝ TÍNH CÔNG THEO SẢN PHẨM
 
Khai báo lớp  Công nhân (mã CN, Họ tên, Địa chỉ, Số ĐT, Ca sản xuất) – trong đó ca sản xuất có thể là: ca sáng, ca chiều hoặc ca đêm, mã CN là một số nguyên có 5 chữ số, tự động tăng. 
Khai báo lớp  Sản phẩm (mã SP, tên SP, đơn giá), mã SP là một số nguyên có 5 chữ số, tự động tăng. 
Khai báo lớp Bảng Tính Công có quan hệ kết hợp (association) với lớp Công nhân và lớp Sản phẩm trong đó một công nhân sẽ thực hiện sản xuất nhiều sản phẩm cùng loại hoặc nhiều loại sản phẩm khác nhau. Giả sử mỗi công nhân chỉ được tham gia sản xuất tối đa 5 loại sản phẩm khác nhau. 
Viết chương trình trong ngôn ngữ JAVA thực hiện các yêu cầu sau: 
1. Nhập danh sách công nhân. In ra danh sách công nhân đã có  
2. Nhập danh sách sản phẩm.  In ra danh sách sản phẩm đã có     
3. Lập Bảng tính công cho công nhân bằng cách nhập các loại sản phẩm mà mỗi công nhân đã sản xuất cùng số lượng tương ứng và in danh sách ra màn hình. (Chú ý: một công nhân với cùng một loại sản phẩm không được phép xuất hiện quá một lần trong bảng này) 
4. Sắp xếp danh sách Bảng tính công     
a. Theo Họ tên Công nhân   
b. Theo Số lượng sản phẩm (giảm dần)
5. Lập bảng kê thu nhập của mỗi công nhân    
 

HÌNH ẢNH


Nguồn: MANGUON.COM


LINK DOWNLOAD

DeSo_10.cpp [8 KB]

File đã kiểm duyệt
Pass giải nén: MANGUON.COM
DOWNLOAD
(3 Xu)
Báo lỗi (or) Gửi hỗ trợ
Đóng Yêu cầu của bạn sẽ được xử lý trong thời gian sớm nhất.
CODE CÙNG DANH MỤC
CODE GỢI Ý CHO BẠN
BẢN QUYỀN ®
Mọi chia sẻ nội dung thuộc tác quyền của MANGUON.COM phải ghi rõ "Nguồn MANGUON.COM"