Sự kiện Việc làm IT
python,django,website nhà hàng,ẩm thực,web ăn uống,C#

(PYTHON) XÂY DỰNG WEBSITE CHO NHÀ HÀNG ẨM THỰC DEAL SHOP BẰNG DJANGO FULL CODE+CSDL+BÁO CÁO

Mã code: 8595 Ngôn ngữ: PHP & MySQL Thể loại: Website Loại file: Full code + Báo cáo

1.1.  Phần quản trị:

-  Đăng nhập hệ thống: đăng nhập vào hệ thống để quản lý website (quản lý sản phẩm, quản lý tin tức, quản lý đơn hàng…).

-  Quản lý danh mục: dùng để thêm, sửa các danh mục sản phẩm cũng như tin tức.

-  Quản lý khách hàng: dùng để quản lý thông tin khách hàng đặt hàng có thế cập nhật, thêm khách hàng.

-  Quản lý sản phẩm: dùng để thêm, sửa các sản phẩm của hệ thống.

-  Quản lý ẩm thực: dùng để thêm,sửa các ẩm thực.

-  Quản lý lựa chọn sản phẩm: dùng để thêm,sửa các lựa chọn thêm cần thiết khi mua hàng.

-  Quản lý tin tức: dùng để thêm, sửa các tin tức điện thoại.

-  Quản lý sản phẩm bảo mật: dùng để thêm, sửa các trạng thái bảo mật của sản phẩm

-  Quản lý sản phẩm trạng thái: dùng để thêm, sửa các trạng thái sản phẩm

-  Quản lý đơn hàng: dùng để thêm,sửa các đơn hàng

-  Quản lý chi tiết đơn hàng: dùng để thêm, sửa các chi tiết đơn hàng.

-  Quản lý tỉnh/thành: dùng để thêm, sửa các tỉnh thành các nơi trên đất nước.

-  Quản lý quận/huyện: dùng để thêm sửa các quận huyện thuộc các tỉnh thafh có trong cơ sở dữ liệu.

-  Quản lý giá và chi tiết giá: dùng để thêm sửa giá của sản phẩm

1.2.  Phần giao diện:

-  Hiển thị được các sản phẩm bán chạy, các sản phẩm mới nhập về, các sản phẩm khuyến mại, các sản phẩm cùng loại…

-  Cho phép khác hàng xem thông tin chi tiết, tìm kiếm các sản phẩm, tin tức mà khách hàng quan tâm.

-  Cho phép khách hàng đặt mua sản phẩm mà không cần tài khoản.

-  Hỗ trợ khách hàng trực tuyến.

Đưa ra các lựa chọn thêm của mỗi sản phẩm.


HÌNH ẢNHNguồn: MANGUON.COM


LINK DOWNLOAD

10113130_NguyenThaoHuong_XayDungHeThongDealShopBangDjango.rar [39.66 MB]

File đã kiểm duyệt
Pass giải nén: MANGUON.COM
DOWNLOAD
(15 Xu)
Báo lỗi (or) Gửi hỗ trợ
Đóng Yêu cầu của bạn sẽ được xử lý trong thời gian sớm nhất.
CODE CÙNG DANH MỤC
CODE GỢI Ý CHO BẠN
BẢN QUYỀN ®
Mọi chia sẻ nội dung thuộc tác quyền của MANGUON.COM phải ghi rõ "Nguồn MANGUON.COM"