Nhà trọ,Nhà trọ C#,Phần mềm quản lí nhà trọ c#,Full Database,Giao diện đẹp,C#

Phần mềm quản lí nhà trọ giao diện đẹp(Báo cáo+ source code+ SQL server+ Videos hướng dẫn).

Ngôn ngữ: Visual C# Thể loại: Phần mềm - Ứng dụng Loại file: Full code + Báo cáo

 

I. GIỚI THIỆU VỀ ĐỀ TÀI:

    1. Giới thiệu:

                        Xây dựng phần mềm quản lý nhà trọ cung cấp đầy đủ thông tin về người thuê, về loại phòng thuê, tình trạng phòng thuê và các dịch vụ đi kèm với phòng thuê đó

2. Mục tiêu phát triển:

Giúp cho việc quản lí nhà trọ trở nên dễ dàng hơn, giảm thiểu lao động tay chân. Mang lai tính chính và hiệu quả cao trong việc thu chi mỗi tháng.

II. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI ỨNG DỤNG:

1. Đối tượng:

- Người chủ nhà trọ.

- Người thân của chủ nhà trọ.

- Khách thuê trọ.

           

 

2. Phạm vi ứng dụng:

 

            2.1. Mô hình:

           

Hình 1. – Phạm vi hệ thống phần mềm quản lý nhà trọ.

     2.2. Mô tả phạm vi:

 

Mô tả phạm vi hệ thống

Chương trình quản lý Nhà Trọ

Người lập :

Ngày lập :

Thông tin tổng quan:

-         Tên dự án: Xây dựng chương trình quản lý nhà trọ.

-         Giáo viên hướng dẫn: Nguyễn Thị Phương Linh.

-         Nhóm thực hiện:  Nguyễn Văn Tấn Lộc, Nguyễn Minh Hoàng, Trần Trọng Nhân.

Phát biểu vấn đề:

-            Nhằm đáp ứng nhu cầu ứng dụng công nghệ thông tin cho các hoạt động kinh doanh và để giảm bớt thời gian tìm kiếm, theo dõi hoạt động của nhà trọ trong việc quản lý. Chương trình”Quản lý Nhà Trọ “ ra đời nhằm đáp ứng vấn đề trên.

Mục tiêu:

·        - Giúp nhà trọ quản lý được tình trạng phòng thuê.

·        - Cập nhật, thêm, xóa, sửa, tra cứu các thông tin về khách hàng.

·        - Quản lý được các dịch vụ của nhà trọ và các khách hàng sử dụng dịch vụ.

·        - Thống kê công suất phòng, báo cáo, in ấn doanh thu hàng tháng/năm.

Mô tả:

-         - Khách hàng phải cung cấp thông tin cho chủ nhà trọ khi đăng ký thuê phòng như: Họ tên, địa chỉ, số Chứng minh nhân dân….. và chủ nhà trọ sẽ nhập, lưu trữ các thông tin trên.

-         - Chủ nhà trọ sẽ cho khách hàng thông tin về phòng và các dịch vụ của nhà trọ.

-         - Lưu trữ thông tin khách hàng thuê phòng, khách hàng sử dụng dịch vụ.

-         - Tra cứu, cập nhật tình trạng phòng và khách hàng

Lợi ích mang lại:

-            Hỗ trợ nhà trọ có được phong cách làm việc chuyên nghiệp, quản lý hiệu quả các hoạt động kinh doanh của nhà trọ, hướng tới hình ảnh, phong cách phục vụ Văn minh - Lịch sự - Hiện đại đến khách hàng, tạo một ưu thế cạnh tranh trước các đối thủ trong ngành.

Các bước thực hiện để hoàn thành dự án:

-         Khảo sát hiện trạng.

-         Lập kế hoạch phát triển hệ thống.

-         Phân tích hệ thống.

-         Thiết kế.

-         Cài đặt.

-         Kiểm tra.

Thử nghiệm.

Thời gian ước tính:

-         2 tháng.

 

 

 

 

B. CƠ SỞ LÝ THUYẾT

I. MỘT SỐ KHÁI NIỆM:

Hệ thống (system): Là một khái niệm được xuất phát từ rất lâu trong tự nhiên. Một cách tổng quát, hệ thống là tập hợp các thành phần liên kết lại với nhau, thể hiện qua một phạm vi (boundary) xác định, hoạt động kết hợp với nhau nhằm tạo nên những mục đích xác định. Một hệ thống gồm có 9 đặc điểm:

·        Ranh giới (boundary): Hệ thống luôn có một ranh giới xác định phạm vi hệ thống, bên trong ranh giới chứa đựng tất cả các thành phần, ranh giới giới hạn phạm vi của hệ thống, tách biệt hệ thống này với hệ thống khác. Các thành phần bên trong phạm vi có thể bị thay đổi trong khi đó các sự vật bên ngoài hệ thống đó không thể bị thay đổi.

·        Mục đích (purpose): Tất cả các thành phần trong hệ thống hoạt động với nhau để đạt được những mục đích toàn cục của hệ thống, mục đích này chính là lý do để tồn tại hệ thống.

·        Môi trường (environment): Hệ thống luôn tồn tại bên trong môi trường của nó, là mọi thứ bên ngoài ranh giới tác động lên hệ thống, trao đổi với hệ thống, tạo đầu vào cho hệ thống cũng như tiếp nhận đầu ra của hệ thống.

·        Giao diện (interface): Là nơi mà hệ thống trao đổi với môi trường.

·        Đầu vào (input): Tất cả các sự vật cung cấp cho hệ thống từ môi trường.

·        Đầu ra (output): Tất cả các sự vật mà hệ thống gửi tới môi trường, đây chính là kết quả vận hành của hệ thống. Một đầu ra của hệ thống luôn xác định các đối tượng môi trường mà hệ thống gởi tới.

·        Ràng buộc (constraints): Các quy định giới hạn ảnh hưởng tới xử lý và mục đích của hệ thống. Những ràng buộc này có thể xuất phát từ bên trong hoặc bên ngoài hệ thống.

II. MÔI TRƯỜNG:

1. Môi trường lập trình:

·        Microsoft .NET Frameword SDK v2.0

.NET Framework là môi trường để đoạn mã của chương trình thực thi. Điều này có nghĩa là .NET Framework quản lý việc thi hành chương trình, cấp phát bộ nhớ, thu hồi các bộ nhớ không dùng đến. Ngoài ra, .NET Framework còn chứa một tập thư viện lớp .NET bases class, cho phép thực hiện vô số các tác vụ trên Window.

Để triển khai các ứng dụng có thể sử dụng công cụ Visual Studio .NET, một môi trường triển khai tổng thể cho phép bạn viết đoạn mã, biên dịch, gỡ rối dựa trên tất cả các ngôn ngữ của .NET, chẳng hạn C#, VB .NET, kể cả những trang ASP.NET

2. Ngôn ngữ lập trình và cài đặt:

·        Ngôn ngữ C#:

.NET hỗ trợ chính thức 4 ngôn ngữ: C#, VB.NET, J# và C++ managed. Nhóm chọn sử dụng ngôn ngữ  C# là ngôn ngữ chính để viết phần mềm.

Vì C# là một ngôn ngữ rất đơn giản, trong sáng, và chỉ gồm khoảng 80 từ khóa. C# là một ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng nên nó hỗ trợ việc định nghĩa các lớp. Lớp định nghĩa những kiểu dữ liệu mới cho phép bạn mở rộng ngôn ngữ để mô hình hóa vấn đề mà bạn đang bận tâm giải quyết.

C# có chứa những từ chốt cho phép khai báo những lớp mới, thuộc tính và các  hàm hành sự, kế thừa, đa hình … Trên C#, mọi việc liên quan đến khai báo một lớp nằm ngay trong bản thân phần khai báo lớp.

C# cũng hỗ trợ giao diện (Interface), một kiểu khế ước với một lớp liên quan đến những dịch vụ mà giao diện đề ra. Ngôn ngữ C# định nghĩa một lớp chỉ có thể kế thừa từ một lớp khác nhưng có thể thiết đặt vô số giao diện. Khi thiết đặt một giao diện, lớp phải cài đặt tất cả các hàm hành sự của giao diện.

3. Công cụ hỗ trợ:

-Microsoft Office Word 2010.

-PowerDesigner .

-Hệ quản trị cơ sở dữ liệu SQL Server 2008.

-Phần mềm visual Studio.Net 2010.

-StarUML.


HÌNH ẢNHNguồn: MANGUON.COM


LINK DOWNLOAD

012101003_012101014_012101016.rar [389 MB]

File đã duyệt và chưa được kiểm thử
Pass giải nén: MANGUON.COM
DOWNLOAD
(150 Xu)
Báo lỗi link download
Đóng Yêu cầu của bạn sẽ được xử lý trong thời gian sớm nhất.
CODE CÙNG DANH MỤC
CODE GỢI Ý CHO BẠN
BÌNH LUẬN

BẢN QUYỀN ®
Mọi chia sẻ nội dung thuộc tác quyền của MANGUON.COM phải ghi rõ "Nguồn MANGUON.COM"