datagridview,VB Net datagridview,datagridview to textbox

How to display datagridview value to TextBox using VB Net

Ngôn ngữ: Visual Basic Thể loại: Phần mềm - Ứng dụng Loại file: Full code
 Private Sub DataGridView1_CellClick(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.Windows.Forms.DataGridViewCellEventArgs) Handles DataGridView1.CellClick
        Dim i As Integer
        i = DataGridView1.CurrentRow.Index
        Me.textbox1.Text = DataGridView1.Item(0, i).Value.ToString()
        Me.Textbox2.Text = DataGridView1.Item(1, i).Value.ToString()
        Me.textbox3.Text = DataGridView1.Item(2, i).Value.ToString()
    End Sub

Nguồn: MANGUON.COM


LINK DOWNLOAD

no [no]

File đã được kiểm thử
Pass giải nén: MANGUON.COM
DOWNLOAD
(Miễn phí)
Báo lỗi link download
Đóng Yêu cầu của bạn sẽ được xử lý trong thời gian sớm nhất.
CODE CÙNG DANH MỤC
CODE GỢI Ý CHO BẠN
BÌNH LUẬN

BẢN QUYỀN ®
MANGUON.COM đã đăng kí quyền tác giả: AR1682/GP-STTTP
Mọi chia sẻ nội dung thuộc tác quyền của MANGUON.COM phải ghi rõ "Nguồn MANGUON.COM"