Sự kiện Việc làm IT
Ứng dụng quản lý tài chính cá nhân, Full code quản lý Android, quản lý thu chi, quản lý tài chính, quản lý tiền android

(Hot) Ứng dụng quản lý tài chính cá nhân - Full code Android + Báo cáo

Mã code: 426 Ngôn ngữ: Android Thể loại: Phần mềm - Ứng dụng Loại file: Full code + Báo cáo

ỨNG DỤNG QUẢN LÝ THU CHI -  QUẢN LÝ TÀI CHÍNH CÁ NHÂN

1. Môi trường phát triển

 • Hệ điều hành: Android 4.2.2
 • Hệ quản trị cơ sở dữ liệu: SQLITE.
 • Công cụ phân tích thiết kế: IBM Rational Rose Enterprse Edition, sqlitebrowser.
 • Công cụ xây dựng ứng dụng: SDK Manager,Java, Eclipse.
 • Các phần mềm đã dùng: achartengine-1.0.0  : phần mềm giúp vẽ biểu đồ.

2. Môi trường triển khai ứng dụng:

 • Hệ điều hành: Android 4.2.2

 

3. Những chức năng nổi bật

Những chức năng đã phân tích, thiết kế chi tiết:

 • Thêm, xóa, sửa thể loại thu / chi.
 • Quản lý, cập nhật các khoản thu, khoản chi dựa trên các thể loại thu/chi đã thêm trong CSDL.
 • Quản lý, cập nhật các khoản cho vay, các khoản mượn nợ.
 • Thống kê các khoản thu/chi, các khoản vay/nợ. Thống kê theo dạng biểu đồ hình tròn.

Những chức năng đã cài đặt hoàn chỉnh:

 • Thêm, xóa, sửa thể loại thu / chi.
 • Quản lý, cập nhật các khoản thu, khoản chi dựa trên các thể loại thu/chi đã thêm trong CSDL.
 • Thống kê các khoản thu/chi, các khoản vay/nợ. Thống kê theo các dạng biểu đồ.
 • Tổng thống kê khoản thu, khoản chi, khoản vay / nợ theo ngày.
 • Thiết lập thay đổi giao diện (hình nền) và ngôn ngữ cho ứng dụng.

 

HÌNH ẢNH

Ứng dụng quản lý tài chính cá nhân, Full code quản lý Android, quản lý thu chi, quản lý tài chính, quản lý tiền android

 

Ứng dụng quản lý tài chính cá nhân, Full code quản lý Android, quản lý thu chi, quản lý tài chính, quản lý tiền android

 

Ứng dụng quản lý tài chính cá nhân, Full code quản lý Android, quản lý thu chi, quản lý tài chính, quản lý tiền android

 

Ứng dụng quản lý tài chính cá nhân, Full code quản lý Android, quản lý thu chi, quản lý tài chính, quản lý tiền android

 

Ứng dụng quản lý tài chính cá nhân, Full code quản lý Android, quản lý thu chi, quản lý tài chính, quản lý tiền android

 

Ứng dụng quản lý tài chính cá nhân, Full code quản lý Android, quản lý thu chi, quản lý tài chính, quản lý tiền android

 

Ứng dụng quản lý tài chính cá nhân, Full code quản lý Android, quản lý thu chi, quản lý tài chính, quản lý tiền android

 

Ứng dụng quản lý tài chính cá nhân, Full code quản lý Android, quản lý thu chi, quản lý tài chính, quản lý tiền android

 

Ứng dụng quản lý tài chính cá nhân, Full code quản lý Android, quản lý thu chi, quản lý tài chính, quản lý tiền android

 

THÔNG TIN TÁC GIẢ

Đang cập nhật...

Nguồn: MANGUON.COM


LINK DOWNLOAD

[MANGUON.COM] quan ly tai chinh android +bao cao.rar [14.5 Mb]

File đã được kiểm thử
Pass giải nén: MANGUON.COM
DOWNLOAD
(20 Xu)
Link download dự phòng Báo lỗi (or) Gửi hỗ trợ
Đóng Yêu cầu của bạn sẽ được xử lý trong thời gian sớm nhất.
CODE CÙNG DANH MỤC
CODE GỢI Ý CHO BẠN
BẢN QUYỀN ®
Mọi chia sẻ nội dung thuộc tác quyền của MANGUON.COM phải ghi rõ "Nguồn MANGUON.COM"