android,thư viện android,hiệu ứng android đẹp

Hiển thị Log lên mặt ứng dụng kiểm thử trong android

Ngôn ngữ: Android Thể loại: Phần mềm - Ứng dụng Loại file: Full code
hiển thị Log lên mặt ứng dụng kiểm thử trong android 
vào trang của mình còn nhiều lắm

HÌNH ẢNH


Nguồn: MANGUON.COM


LINK DOWNLOAD

galgo-master.zip [75 KB]

File đã kiểm duyệt
Pass giải nén: MANGUON.COM
DOWNLOAD
(Miễn phí)
Báo lỗi link download
Đóng Yêu cầu của bạn sẽ được xử lý trong thời gian sớm nhất.
CODE CÙNG DANH MỤC
CODE GỢI Ý CHO BẠN
BẢN QUYỀN ®
Mọi chia sẻ nội dung thuộc tác quyền của MANGUON.COM phải ghi rõ "Nguồn MANGUON.COM"