Sự kiện Việc làm IT
website nghe nhạc,giao dien web html va css3,code website đẹp

Giao diện web nghe nhạc trực tuyến đẹp gồm cả trang admin

Mã code: 3639 Ngôn ngữ: Html & Template Thể loại: Website Loại file: Full code
     
   
  <div id="content">
    <div class="title"><span class="title_icon"></span>
      <h1><a href="playlist.html" style= " color:#39C  "  >PLAYLIST / ALBUM &gt;</a></h1>
      <!--   <hr width="70%" size="5px" align="center" color="#0000FF"/>---> 
    </div>
    <div class="playlist">
      <div  class ="pl1"> <a href="#"   ><img src="images/p2.jpg" alt="Tâm sự cùng người lạ (Single)" /></a>
        <p><a href="trang_nghe_nhac.html"    style= "
       font-size: 14px " title="Tâm sự cùng người lạ (Single)" class="song-name">Tâm sự cùng người lạ</a> <br><br>
          <a href="Tiên Cookie"   title="Tiên Cookie" class="singer-name">Tiên Cookie</a> 
      </div>
      <div  class ="pl1"> <a href="#"   ><img src="images/p29.jpg" alt="Vi?t Nam ngày m" /></a>
        <p><a href="#"   title="Vi?t Nam ngày m" class="song-name">Việt Nam ngày mới</a> <br><br>
          <a href="#"   title="Vmusic" class="singer-name">Vmusic</a> 
      </div>
      <div  class ="pl1"> <a href="#"   ><img src="images/p16.jpg" alt="Yêu là sai (Single)" /></a>
        <p> <a href="#"   title="Vô hình trong tim em (Single)" class="song-name">Vô hình trong tim em</a> <br><br>
          <a href="Mr.Siro"   title="Mr.Siro" class="singer-name">Mr.Siro</a> 
      </div>
      <div  class ="pl1"> <a href="#"   ><img src="images/p14.jpg" alt="Ngu?i t?ng yêu anh r?t sâu n?ng (Single)" /></a>
        <p> <a href="#"   title="Ngu?i t?ng yêu anh r?t sâu n?ng (Single)" class="song-name">Người từng yêu anh rất sâu nặng</a> <br><br>
          <a href="Huong Tràm"    title="Huong Tràm" class="singer-name">Hương Tràm</a> 
      </div>
      <div  class ="pl1"> <a href="#"   ><img src="images/p13.jpg" alt="Tuy?n t?p nh?ng bài hát hay nh?t c?a Justatee" /></a>
        <p><a href="#"   title="Tuy?n t?p nh?ng bài hát hay nh?t c?a Justatee" class="song-name">Tuyển tập những bài hát hay nhất</a> <br><br>
          <a href="Justatee"    title="Justatee" class="singer-name">Justatee</a> 
      </div>
      <div  class ="pl1"> <a href="#"   ><img src="images/p5.jpg" alt="Taylor Swift - Những bài hát hay nhất" /></a>
        <p> <a href="#"    style= "
       font-size: 14px " title="Taylor Swift - Những bài hát hay nhất" class="song-name">Tuyển tập những bài hát hay nhất</a> <br><br>
          <a href="V.A"   title="V.A" class="singer-name">V.A</a> 
      </div>
      <div  class ="pl1"> <a href="Tình"   ><img src="images/p33.jpg" alt="Tình" /></a>
        <p><a href="#"   title="Tình" class="song-name">Tình</a> <br><br>
          <a href="Vy Oanh"    title="Vy Oanh" class="singer-name">Vy Oanh</a> 
      </div>
      <div  class ="pl1"> <a href="Mùa yêu cu"   ><img src="images/p18.jpg" alt="Mùa yêu cu" /></a>
        <p><a href="Mùa yêu c"   title="Mùa yêu cu" class="song-name">Mùa yêu cũ</a> <br><br>
          <a href="Trung Quân"   title="Trung Quân" class="singer-name">Trung Quân</a> 
      </div>
      <div  class ="pl1"> <a href="Trần Lập - Tuyển tập những ca khúc hay nhất"   ><img src="images/p1.jpg" alt="Trần Lập - Tuyển tập những ca khúc hay nhất" /></a>
        <p> <a href="Trần Lập - Tuyển tập những ca khúc hay nhất"   title="Trần Lập - Tuyển tập những ca khúc hay nhất" class="song-name">Tuyển tập những ca khúc hay nhất</a> <br><br>
          <a href="V.A"   title="V.A" class="singer-name">V.A</a> 
      </div>
      <div  class ="pl1"> <a href="Yêu là sai (Single)"   ><img src="images/p32.jpg" alt="Yêu là sai (Single)" /></a>
        <p><a href="Yêu là sai (Single)"    title="Yêu là sai (Single)" class="song-name">Yêu là sai (Single)</a> <br><br>
          <a href="Hi?n Th"   title="Hi?n Th" class="singer-name">Hiền Thục</a> 
      </div>
    </div>
    <div class="title"><span class="title_icon"></span>
      <h1><a href="video.html"   style= " color:#39C  "  >VIDEO / MV &gt;</a></h1>
    </div>
    <div class="videoleft">
      <div class ="vd1"> <a href="Beautiful in White - Westlife  )"   ><img src="video/a.jpg" alt="Beautiful in White - Westlife" /></a> 
        <!--  <p><a href="Beautiful in White - Westlife"    style= "
      font-size: 16px " title="Beautiful in White - Westlife">Beautiful in White - Westlife</a> <br>--> 
      </div>
      <div class ="vd2"> <a href="Vẫn luôn chờ mong - Hương Tràm   )"   ><img src="video/c.jpg" alt="Vẫn luôn chờ mong - Hương Tràm   " /></a> </div>
    </div>
    <div class="videoright">
      <div class ="vr1"> <a href="Giả vờ nhưng em yêu anh "   ><img src="video/d.jpg" alt="Giả vờ nhưng em yêu anh" /></a>
        <p> <a href="Giả vờ nhưng em yêu anh"   title="Giả vờ nhưng em yêu anh" class="song-name">Giả vờ nhưng em yêu anh - </a> <a href="Miu Lê"   title="Miu Lê" class="singer-name">Miu Lê</a> 
      </div>
      <div class ="vr2"> <a href="Stronger"   ><img src="video/j.jpg" alt="Stronger" /></a>
        <p><a href="Stronger"   title="Stronger" class="song-name">Stronger - </a> <a href="Kelly Clarkson"   title="Kelly Clarkson" class="singer-name">Kelly Clarkson</a> 
      </div>
      <div class ="vr3"> <a href="Samdado News"   ><img src="video/h.jpg" alt="Samdado News" /></a>
        <p> <a href="Samdado News"   title="Samdado News" class="song-name">Samdado News - </a> <a href="KyuHyun"   title="KyuHyun" class="singer-name">KyuHyun</a> 
      </div>
      <div class ="vr4"> <a href="Đống xanh"   ><img src="video/e.jpg" alt="Đống xanh" /></a>
        <p> <a href="Đống xanh"   title="Đống xanh" class="song-name">Đồng xanh - </a> <a href="Vy Oanh"   title="Vy Oanh" class="singer-name">Vy Oanh</a> 
      </div>
      <div class ="vr5"> <a href="Có khi nào rời xa"   ><img src="video/g.jpg" alt="Có khi nào rời xa" /></a>
        <p> <a href="Có khi nào rời xa"   title="Có khi nào rời xa" class="song-name">Có khi nào rời xa - </a> <a href="Bích Phương"   title="Bích Phương" class="singer-name">Bích Phương</a> 
      </div>
      <div class ="vr6"> <a href="Roar"   ><img src="video/f.jpg" alt="Roar" /></a>
        <p> <a href="Roar"   title="Roar" class="song-name">Roar - </a> <a href="Katy Perry"   title="Katy Perry" class="singer-name">Katy Perry</a> 
      </div>
    </div>

HÌNH ẢNH


Nguồn: MANGUON.COM


LINK DOWNLOAD

Project.rar [237 MB]

File đã kiểm duyệt
Pass giải nén: MANGUON.COM
DOWNLOAD
(5 Xu)
Báo lỗi link download
Đóng Yêu cầu của bạn sẽ được xử lý trong thời gian sớm nhất.
CODE CÙNG DANH MỤC
CODE GỢI Ý CHO BẠN
BẢN QUYỀN ®
Mọi chia sẻ nội dung thuộc tác quyền của MANGUON.COM phải ghi rõ "Nguồn MANGUON.COM"