Web xem phim,code web phim,code website phim,xem phim online,source website phim đẹp

Full Code Website Xem phim Trực tuyến Giao diện Phim3s

Ngôn ngữ: PHP & MySQL Thể loại: Website Loại file: Full code

Inc ~> config.php sửa Code:

<?php $config['db_host'] = 'localhost'; $config['db_name'] = 'Tên Database'; $config['db_user'] = 'Tên User'; $config['db_pass'] = 'Mật Khẩu User'; $tb_prefix = 'table_'; include("init.php"); ?>

 

Thông tin đăng nhập:
Đường dẫn quản trị : http://domain.com/admin 
Chỉnh sửa link website ở phần cấu hình 
User: admin - Pass: 123456


HÌNH ẢNH


Nguồn: MANGUON.COM


LINK DOWNLOAD

Code Phim3s.zip [1.11 MB]

File đã kiểm duyệt
Pass giải nén: MANGUON.COM
DOWNLOAD
(80 Xu)
Báo lỗi link download
Đóng Yêu cầu của bạn sẽ được xử lý trong thời gian sớm nhất.
CODE CÙNG DANH MỤC
CODE GỢI Ý CHO BẠN
BẢN QUYỀN ®
Mọi chia sẻ nội dung thuộc tác quyền của MANGUON.COM phải ghi rõ "Nguồn MANGUON.COM"