Full code Website quản lý tài sản khoa CNTT ASP.Net + Báo cáo

[Mã code 425]
  1 Đánh giá    Viết đánh giá
 110      10944      887
Phí tải: 20 Xu (1Xu = 1.000đ)
Danh mục
Thể loại
Nhóm code
Ngày đăng
16-7-2014
Loại file
Full code + Báo cáo
Dung lượng
7.23 Mb

Chia sẻ code Website quản lý tài sản khoa CNTT ASP.Net + Báo cáo, hệ thống quản lý tài sản, giúp công tác quản lý tài sản vốn rất phức tạp trở thành đơn giản hơn, thuận tiện hơn, tiết kiệm thời gian hơn.


MÔ TẢ CHI TIẾT

Ý NGHĨA CỦA WEBSITE QUẢN LÝ TÀI SẢN 

 • Ý nghĩa lý luận:
  • Website được xây dựng trên nền Visual. Net, sử dụng ngôn ngữ lập trình LinQ. Qua quá trình xây dựng website quản lý tài sản, nhóm chúng em hiểu biết sâu thêm nghiệp vụ của giáo viên phụ trách công việc quản lý tài sản cho khoa CNTT. Không những thế qua quá trình xây dựng website chúng em cũng hiểu rõ hơn về cách sử dụng ngôn ngữ LinQ
 • Ý nghĩa thực tiễn:
  • Đề tài này xây dựng được một hệ thống quản lý tài sản áp dụng cho khoa, giúp công tác quản lý tài sản vốn rất phức tạp trở thành đơn giản hơn, thuận tiện hơn, tiết kiệm thời gian hơn.
  • Cung cấp các kỹ năng cho người học như làm việc nhóm, đọc và nghiên cứu tài liệu...

 

CẤU TRÚC CỦA BÁO CÁO

Báo cáo gồm có 4 phần:

 • Phần I: Mở đầu
 • Phần II: Nội dung
 • Phần III: Thực nghiệm, đánh giá kết quả và hướng phát triển
 • Phần IV: Tài liệu tham khảo

 

YÊU CẦU KĨ THUẬT

 • Máy tính cần cài đặt phần mềm Microsoft Office (version 2003/ 2007/2010)
 • Phần mềm được chạy trên hệ điều hành WindowsXP, Vista, Window7
 • Phần mềm có thể hoạt động trên môi trường LAN, WAN, hoặc có thể sử dụng cho máy đơn lẻ.
 • Hệ thống font chữ tiếng việt Unicode – TCVN 6909:2001
 • Công cụ sử dụng phát triển phần mềm: Xây dựng ứng dụng ASP.net triển khai trên môi trường .NET, database: SQL Server, sử dụng
 • Visual Studio 2008(Visual Studio 2010), LinQ.

 

QUY TRÌNH NGHIỆP VỤ CỦA HỆ THỐNG

1. Quy trình chung

 

 • Trang web có Admin giữ vai trò quản lý có thể thêm, sửa, xóa tài khoản thành viên trong hệ thống
 • Giáo viên thực hiện hai nghiệp vụ chính đó là mượn và trả tài sản
 • Xưởng trưởng thực hiện các nghiệp vụ liên quan đến tài sản như quản lý tài sản, loại tài sản, tình trạng tài sản, thực hiện việc bàn giao, điều chuyển tài sản, thực hiện tìm kiếm, thống kê theo các tiêu chí của tài sản(theo tài sản cố định hoặc vật phẩm hàng hóa, thống kê tài sản được mượn trả, tài sản điều chuyển…), quản lý danh mục kho lưu trữ tài sản và đơn vị sử dụng tài sản, thực hiện thanh lý khấu hao tài sản, kiểm định những tài sản được sửa chữa bảo dưỡng.

2. Quy trình chi tiết

 • Quy trình bàn giao tài sản
  • Dữ liệu đầu vào: Mã tài sản, mã lần bàn giao, đơn vị nhận, tình trạng tài sản, số lượng,ngày giao, đơn giá,ghi chú
  • Nghiệp vụ: Cán bộ quản lý tài sản nhận tài sản bàn giao từ các đơn vị khác cho khoa CNTT thông qua biên bản bàn giao(bản cứng), sau đó xưởng trưởng sẽ tạo phiếu bàn giao excel dựa trên biên bản bàn giao kia, nhập các thông tin tài sản biên bản bàn giao đó vào trong phiếu này(Mã phiếu, mã tài sản,mã kho, số lượng, tình trạng, đơn giá...), thông tin tài sản bàn giao sẽ được thêm vào trong kho lưu trữ.
  • Dữ liệu đầu ra: Theo dõi được quá trình bàn giao tài sản. Sau khi thực hiện các chức năng thêm, sửa, xóa thì thông tin về thực hiện bàn giao tài sản được lưu vào trong hệ thống
 • Quy trình điều chuyển tài sản
  • Dữ liệu đầu vào: Mã tài sản, mã số lần chuyển, đơn vị chuyển, đơn vị nhận, tình trạng tài sản, ngày chuyển, ghi chú
  • Nghiệp vụ: Khi thực hiện điều chuyển một tài sản từ trong kho đến một đơn vị sử dụng, cán bộ quản lý tài sản tiến hành tạo phiếu điều chuyển, thông tin gồm mã phiếu chuyển, mã tài sản, kho chuyển đi, kho chuyển đến, số lượng, tình trạng tài sản. Sau khi thực hiện việc điều chuyển thì số lượng tài sản điều chuyển  sẽ giảm đi ở kho chuyển đi và lượng tài sản điều chuyển đó sẽ được lưu trữ ở kho chuyển đến
  • Dữ liệu đầu ra: Theo dõi được quá trình điều chuyển. Sau khi thực hiện các chức năng thêm, sửa, xóa thì thông tin về thực hiện điều chuyển tài sản được lưu vào trong hệ thống
 • Quy trình sửa chữa, bảo dưỡng tài sản
  • Dữ liệu đầu vào: Mã tài sản, tên tài sản, loại tài sản, đơn vị sử dụng
  • Nghiệp vụ: Khi người quản lý tiến hành kiểm kê tài sản, sẽ lọc được ra những tài sản bị lỗi, hỏng hóc, sau đó tiến hành lập tạo phiếu ghi lại toàn bộ những tài sản bị hỏng này để gửi lên phòng ban kĩ thuật chuyên sửa chữa, bảo dưỡng cho tài sản
  • Dữ liệu đầu ra: Người sử dụng theo dõi được quá trình sửa chữa, bảo dưỡng tài sản từ khi mua về đến khi tài sản hết sử dụng, thanh lý. Các thay đổi liên quan đến tài sản được sửa chữa bảo dưỡng lưu vào hệ thống.
 • Quy trình thanh lý tài sản
  • Dữ liệu đầu vào: Các thông tin mã tài sản, tên tài sản, nhóm tài sản, đơn vị sử dụng, ngày sử dụng, hao khấu, giá tiền. Áp dụng với tài sản cố định
  • Nghiệp vụ: Mỗi tài sản đều có thời hạn sử dụng với mức hao khấu của nó. Loại tài sản cố định trong khoa với mức hao khấu là 10% được sử dụng trong 10 năm, vậy sau 10 năm kể từ ngày tài sản được nhập về thì tài sản này sẽ được thanh lý. Thành lập một hội đồng gồm có trưởng bản hội đồng, các ủy viên để phê duyệt cho các tài sản cần thanh lý
  • Dữ liệu đầu ra: Biết được các tài sản cần thanh lý(có đơn giá khấu hao =0), sau khi thực hiện các chức năng thêm, sửa, xóa thì thông tin về tài sản thanh lý được lưu vào trong hệ thống
 • Quy trình mượn tài sản
  • Dữ liệu đầu vào: thông tin mã tài sản, đơn vị tính, số lượng, kho lưu trữ, đơn vị dùng, mã người mượn, mã người giao, tình trạng
  • Nghiệp vụ :Khi tiến hành mượn tài sản, giáo viên nhập đầy đủ thông tin về tài sản muốn mượn, số lượng tài sản mượn không được lớn hơn số tài sản trong kho hiện có, yêu cầu mượn tài sản của giáo viên cần được sự phê duyệt của xưởng trưởng, khi xưởng trưởng đồng ý cho giáo viên mượn tài sản thì số lượng tài sản giáo viên mượn ở trong kho sẽ giảm đi, số lượng tài sản mượn đó sẽ được chuyển đến đơn vị sử dụng mà giáo viên đăng ký mượn
  • Dữ liệu đầu ra: Sau khi thực hiện mượn tài sản thì thông tin tài sản mượn của giáo viên được lưu trong hệ thống
 • Quy trình trả tài sản
  • Dữ liệu đầu vào: thông tin mã tài sản, đơn vị tính, số lượng, kho lưu trữ, đơn vị dùng, mã người mượn, mã người giao, tình trạng
  • Nghiệp vụ: Khi tiến hành trả tài sản, giáo viên nhập đầy đủ thông tin về tài sản trả( đây là những tài sản giáo viên đã mượn trước đó), số lượng tài sản trả không được lớn hơn số lượng tài sản đã mượn trước đó, trả tài sản đúng vào kho chứa tài sản đã mượn, yêu cầu trả tài sản của giáo viên cần được sự phê duyệt của xưởng trưởng, khi xưởng trưởng đồng ý cho giáo viên trả tài sản thì số lượng tài sản giáo viên trả vào trong kho sẽ tăng đi, số lượng tài sản trả đó sẽ giảm đi ở đơn vị đang sử dụng tài sản trả
  • Dữ liệu đầu ra: Sau khi thực hiện trả tài sản thì thông tin tài sản trả của giáo viên được lưu trong hệ thống.
 • Thống kê, báo cáo tài sản
  • Báo cáo kiểm kê tài sản cố định, vật phẩm dụng cụ: Đưa ra danh sách các tài sản cố định, dụng cụ, vật tư được thực hiện kiểm kê theo kho, đơn vị, phòng ban
  • Báo cáo thanh lý tài sản: Đưa ra danh sách các tài sản cố định có đơn giá khấu hao =0
  • Báo cáo tăng giảm tài sản trong kỳ: Đưa ra danh sách các tài sản tăng/giảm thỏa mãn theo tiêu chí báo cáo như: Mã tài sản, Nhóm tài sản, Loại tài sản, Đơn vị sử dụng. để từ đó có những kế hoạch bổ sung thêm tài sản mới cho phù hợp
  • Tình hình tài sản hiện đang sử dụng: liệt kê toàn bộ tài sản hiện có của khoa theo từng kho, từng đơn vị sử dụng, thống kê tài sản liên quan đến một tổ chức, thống kê toàn bộ tài sản theo lọai, thống kê tài theo các nhóm.
  • Thống kê tình hình tài sản ở trong kho, ở đơn vị sử dụng tài sản đó.
  • Liệt kê danh sách các phiếu sửa chữa và bảo dưỡng tài sản theo thời gian, cũng như ghi lại nhật ký quá trình sửa chữa và bảo dưỡng của từng tài sản, lưu lại hóa đơn khi thay thế, lắp đặt, sữa chữa.
  • Quá trình bàn giao tài sản: Thống kê các phiếu bàn giao tài sản vào trong kho lưu trữ
  • Quá trình điều chuyển một tài sản: Thống kê các phiếu điều chuyển tài sản một tài sản
  • Quá trình mượn trả tài sản: Thống kê được các tài sản mượn trả của giáo viên
  • Thống kê các tài sản được thanh lý, các tài sản trong kho
  • Cuối cùng in các thống kê, báo cáo đó gửi lên trưởng khoa và nhà trường

 

HÌNH ẢNH

Full code Website quản lý tài sản,CNTT ASP.Net + Báo cáo,web quản lý vật chất,web quản lý cơ sở vật chất,quản lý tài sản

 

Full code Website quản lý tài sản,CNTT ASP.Net + Báo cáo,web quản lý vật chất,web quản lý cơ sở vật chất,quản lý tài sản

 

Full code Website quản lý tài sản,CNTT ASP.Net + Báo cáo,web quản lý vật chất,web quản lý cơ sở vật chất,quản lý tài sản

 

Full code Website quản lý tài sản,CNTT ASP.Net + Báo cáo,web quản lý vật chất,web quản lý cơ sở vật chất,quản lý tài sản

 

Full code Website quản lý tài sản,CNTT ASP.Net + Báo cáo,web quản lý vật chất,web quản lý cơ sở vật chất,quản lý tài sản

 

Full code Website quản lý tài sản,CNTT ASP.Net + Báo cáo,web quản lý vật chất,web quản lý cơ sở vật chất,quản lý tài sản

 

Full code Website quản lý tài sản,CNTT ASP.Net + Báo cáo,web quản lý vật chất,web quản lý cơ sở vật chất,quản lý tài sản

 

Full code Website quản lý tài sản,CNTT ASP.Net + Báo cáo,web quản lý vật chất,web quản lý cơ sở vật chất,quản lý tài sản

 

 

Nguồn: MANGUON.COMHƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT
 
 
LINK DOWNLOAD

[MANGUON.COM] Web quan ly tai san khoa cntt asp.net + bao cao.rar [7.23 Mb]

File đã được kiểm thử
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
MANGUON.COM
DOWNLOAD
(20 Xu)
Link download dự phòng

BÌNH LUẬN


huyitvn Trả lời Thích  012:44 - 28/10/2019
Không có hướng dẫn config gì luôn. Giá bèo có khác

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

5
1 Đánh giá
Code rất tốt (1)
Code tốt (0)
Code rất hay (0)
Code hay (0)
Bình thường (0)
Thành viên
Nội dung đánh giá
14:03 - 8/6/2017
Code rất tốt
Code rất tốt và phù hợp để phát triển HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN