mvc asp.net,mvc,code asp.net mvc5,asp.net,entity framework code first,signalR

Full code web tạp chí lập trình online bằng ASP.Net MVC + Báo cáo

Ngôn ngữ: Asp/Asp.Net Thể loại: Website Loại file: Full code + Báo cáo

Đây là project mình viết trên VS 2013 bằng ngôn ngữ Asp.net MVC 5 với Entity Framework Codefirst, cơ sở dử liệu trên sql 2014 ver 12.0

 

- Phân vùng Admin và Client rõ ràng.

- Hoàn thiện trang đăng ký, đăng nhập cả Admin và Client.

- Đăng nhập với Facebook

- Đầy đủ chức năng Thêm, Sửa, Xóa, Detail.

- Đếm số người xem bài viết.

- Phân trang bằng Ajax.

- Tích hợp ckeditor và ckfinder để quản lý văn bản và ảnh.

- Xác nhận kích hoạt  tài khoản bằng gmail khi đăng ký tài khoản mới.

- Tìm kiếm bằng Ajax.

- Trang xem chi tiết bài viết có 2 nút chuyển hướng (Next, Previous).

- Tích hợp bình luận, like, share Facebook.

- Kiểm soát số người online trên hệ thống theo thời gian thực.

.... và còn nhiều hơn nữa

------ ADMIN --------

 

username: [email protected]

password: 123123

"Cơ sở dữ liệu nằm trong thư mục App_Data của project"

DEMO: http://codto.somee.com/

ADMIN: http://codto.somee.com/admin/login

 


HÌNH ẢNH


Nguồn: MANGUON.COM


LINK DOWNLOAD

TapChiLapTrinh.zip [45.3 MB]

File đã kiểm duyệt
Pass giải nén: MANGUON.COM
DOWNLOAD
(25 Xu)
Báo lỗi link download
Đóng Yêu cầu của bạn sẽ được xử lý trong thời gian sớm nhất.
CODE CÙNG DANH MỤC
CODE GỢI Ý CHO BẠN
BẢN QUYỀN ®
Mọi chia sẻ nội dung thuộc tác quyền của MANGUON.COM phải ghi rõ "Nguồn MANGUON.COM"