Sự kiện Việc làm IT
thủy vân ảnh,matlab thuyvânảnh bằng kỹ thuật dwt,matlab thuyvânảnh bằng kỹ thuật dct

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP THỦY VÂN ẢNH BẰNG KỸ THUẬT DCT VÀ DFT FULL BÁO CÁO + CODE+SLIDE LÀM TRÊN MATLAB

Mã code: 8440 Ngôn ngữ: Khác Thể loại: Phần mềm - Ứng dụng Loại file: Full code + Báo cáo

HỖ TRỢ  HƯỚNG DẪN KHI CÁC BẠN ĐÃ MUA CODE CỦA TÔI : FB:https://www.facebook.com/profile.php?id=100013081267276 

DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ.. 3

TÓM TẮT NỘI DUNG: 5

LỜI CẢM ƠN.. 6

MỞ ĐẨU.. 7

CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ ĐỂ TÀI 9

1.1 Lí do chọn đề tài 9

1.2 Mục tiêu của đề tài 9

1.3 Giới hạn và phạm vi của đề tài 9

CHƯƠNG II: THỦY VÂN SỐ.. 10

2.1. Khái niệm thủy vân số. 10

2.1.1. Lịch sử thủy vân số. 10

2.1.2. Quá trình nghiên cứu thủy vân số. 11

2.2. Các ứng dụng của thủy vân số. 12

2.3. Các đặc tính của thủy vân. 13

2.4. Phân loại thủy vân. 14

2.5. Quy trình thực hiện thủy vân. 15

CHƯƠNG III: 16

CÁC KỸ THUẬT THỦY VÂN SỐ BẢO VỆ BẢN QUYỀN ẢNH SỐ.. 16

3.1.Các toán tử tần số. 16

3.1.1. Phép biến đổi Fourier. 16

3.1.2 .Phép biến đổi Cosin rời rạc. 17

3.1.3. Biến đổi sóng nhỏ rời rạc (Discrete Wavelet Transform-DWT). 18

3.2. Các thuật toán thủy vân trên ảnh. 21

3.2.1. Thuật toán giấu thủy vân vào các bit ít  ý nghĩa nhất 21

3.2.2 .Thuật toán  thuỷ vân DCT trên miền tần số. 23

3.2.3. Thuật toán thủy vân ảnh trên miền DWT. 26

3.2.4. Thuật toán trên miền phổ của ảnh. 28

3.2.5. Thủy vân dễ vỡ. 30

3.2.6. Thủy vân giòn. 31

3.3. Một số phương pháp tấn công thủy vân. 32

3.4. Chương trình thử nghiệm bảo vệ bản quyền ảnh số bằng kỹ thuật DCT. 33

3.4.1. Thử nghiệm thủy vân ảnh trên  DCT.. 33

3.4.2 Thử nghiệm 1 sô phép tấn công. 41

       3.4.3 Thử nghiệm thủy vân ảnh trên  DFT…………………………………….. …49

CHƯƠNG IV: KẾT LUẬN.. 58

4.1. Kết quả đạt được. 58

4.2. Hạn chế của đề tài 58

4.3. Hướng phát triển đề tài 58

PHỤ LỤC.. 59

TÀI LIỆU THAM KHẢO.. 61


HÌNH ẢNH

Nguồn: MANGUON.COM


LINK DOWNLOAD

DO AN TOT NGHIEP.rar [3.56 MB]

File đã kiểm duyệt
Pass giải nén: MANGUON.COM
DOWNLOAD
(15 Xu)
Báo lỗi link download
Đóng Yêu cầu của bạn sẽ được xử lý trong thời gian sớm nhất.
CODE CÙNG DANH MỤC
CODE GỢI Ý CHO BẠN
BẢN QUYỀN ®
Mọi chia sẻ nội dung thuộc tác quyền của MANGUON.COM phải ghi rõ "Nguồn MANGUON.COM"