elgamal,hệ mã,c#,he ma elgamal,visual c#

Demo Hệ Mã Elgamal Chuẩn Sử Dụng Ngôn Ngữ C# - Full Báo Cáo Word+PaoPoi

Mã code: 5279 Ngôn ngữ: Visual C# Thể loại: Khác Loại file: Full code + Báo cáo

Các bước làm :

a. Tạo khóa:  

Cho p là số nguyên tố sao cho bài toán logarithm rời rạc trong Zp là khó giải. Cho a Î Zp* là phần tử nguyên thuỷ.Giả sử P = Zp* ,

C = Zp* ´ Zp* . Ta định nghĩa:

                                                K = {(p, a,a,b):  b º aa (mod p)}

   Các giá trị p, a,b được công khai, còn a là khóa bí mật

   b. Mã:

Chọn một số ngẫu nhiên bí mật k Î Zp-1, ta xác định:

                                                ek (x,k) = (y1 ,y2 )

trong đó

                                                y1 = ak mod p

                                                y2 = xbk mod p

c. Giải mã

với y1 ,y Î Zp*  ta xác định:

                                                dk(y1 ,y2 ) = y2 (y1a )-1 mod pa. Tạo khóa:  

Cho p là số nguyên tố sao cho bài toán logarithm rời rạc trong Zp là khó giải. Cho a Î Zp* là phần tử nguyên thuỷ.Giả sử P = Zp* ,

C = Zp* ´ Zp* . Ta định nghĩa:

                                                K = {(p, a,a,b):  b º aa (mod p)}

   Các giá trị p, a,b được công khai, còn a là khóa bí mật

   b. Mã:

Chọn một số ngẫu nhiên bí mật k Î Zp-1, ta xác định:

                                                ek (x,k) = (y1 ,y2 )

trong đó

                                                y1 = ak mod p

                                                y2 = xbk mod p

c. Giải mã

với y1 ,y Î Zp*  ta xác định:

                                                dk(y1 ,y2 ) = y2 (y1a )-1 mod p


HÌNH ẢNH


Nguồn: MANGUON.COM


LINK DOWNLOAD

Elgamal.rar [3.09 MB]

File đã kiểm duyệt
Pass giải nén: MANGUON.COM
DOWNLOAD
(5 Xu)
Báo lỗi (or) Gửi hỗ trợ
Đóng Yêu cầu của bạn sẽ được xử lý trong thời gian sớm nhất.
CODE CÙNG DANH MỤC
CODE GỢI Ý CHO BẠN
BẢN QUYỀN ®
Mọi chia sẻ nội dung thuộc tác quyền của MANGUON.COM phải ghi rõ "Nguồn MANGUON.COM"