Sự kiện Việc làm IT
mvc asp.net,website siêu thị,SHARE FULL CODE WEB BÁN HÀNG ĐẸP,full code

ĐATN FULL SOURCE CODE + BÁO CÁO XÂY DỰNG WEBSITE CHO SIÊU THỊ INTERMEX HƯNG YÊN

Ngôn ngữ: Asp/Asp.Net Thể loại: Website Loại file: Full code + Báo cáo

Mô tả hệ thống hiện tại

·        Siêu thị bán các loại hàng hoá khác nhau mỗi loại hàng có các thông tin (Mã loại hàng, tên loại, đặc điểm).

·        Hàng hoá trong siêu thị  gồm các thông tin(Mã hàng, tên hàng, mã loại, số lượng hiện có).

·        Khi siêu thị bán một loại hàng mới(một mặt hàng mới) nhân viên phụ trách kho có nhiệm vụ cập nhật thông tin về loại hàng(mặt hàng mới) vào trong hệ thống, nếu có thông tin sai sót nhân viên phụ trách kho có thể thực hiện sửa thông tin hoặc xoá thông tin.

·        Giá bán các mặt hàng được điều chỉnh theo giá thị trường, khi giá cả mặt hàng thay đổi thì nhân viên phụ trách kho có trách nhiệm cập nhật lại giá bán gồm các thông tin(Mã hàng, giá bán, đơn vị tính, ngày áp dụng, ngày kết thúc)

·        Siêu thị có nhập hàng hoá của nhà cung cấp khác nhau thông tin nhà cung cấp bao gồm(Mã nhà cung cấp, tên nhà cung cấp, địa chỉ, số điện thoại). Khi có một nhà cung cấp mới nhân viên phụ trách kho thực hiện nhập thông tin nhà cung cấp vào hệ thống, nếu thông tin nhà cung cấp được nhập vào bị sai sót nhân viên phụ trách kho có thể sửa hoặc xoá. Một nhà cung cấp có thể cung cấp nhiều mặt hàng.

·        Khi nhập hàng về siêu thị, nhân viên phụ trách kho có nhiệm vụ nhập hàng hoá vào kho và lưu thông tin về hoá đơn nhập vào hệ thống hoá đơn nhập hàng gồm các thông tin(mã hoá đơn nhập, tên nhân viên giao hàng, mã nhà cung cấp, mã nhà cung cấp, nhân viên nhận hàng, thành tiề và các thông tin về hàng hoá gồm(mã hàng, số lượng, đơn giá nhập, ngày sản xuất, ngày hết hạn). Khi thông tin hoá đơn nhập có sai sót, hệ thống cho phép nhân viên có thể sửa, xoá thông tin hoá đơn nhập.

·        Khi khách hàng đến mua, sẽ lựa chọn hàng hoá ở quầy và mang tra bàn thanh toán, nhân viên bán hàng sẽ tiến hành lập hoá đơn bán hàng gồm các thông tin(Mã hoá đơn bán hàng, ngày bán, mã nhân viên, thành tiền và các thông tin về mặt hàng bán gồm(mã hàng, số lượng, giá)). Khi khách hàng mua hàng có thể tra lại hàng hoá sau khi thanh toán khi đó nhân viên thực hiện chức năng sửa thông tin hoá đơn, nếu trả lại hết thì nhân viên thực hiện chức năng sửa, xoá hoá đơn.

·        Định kì  nhân viên phụ trách kho thực hiện lập báo cáo gửi lên cho lãnh đạo. Gồm các thống kê hàng tồn, thống kê hàng bán chạy, thống kê doanh thu theo tháng.

·        Khi có nhân viên mới đến làm việc chủ siêu thị thực hiện việc nhâp thông tin nhân viên vào hệ thống để quản lý, nếu thông tin nhân viên có sai sót chủ siêu thị có thể sửa hoặc xoá thông tin của nhân viên, thông tin nhân viên bao gồm(mã nhân viên, tên nhân viên, ngày làm việc, password, loại nhân viên). Ngoài ra nếu có nhân viên vắng mặt chủ siêu thị có thể thực hiện công việc như các nhân viên khác.

- Tất cả người dùng hệ thống phải đăng nhập trước  khi thực hiện.


HÌNH ẢNH


Nguồn: MANGUON.COM


LINK DOWNLOAD

Xây dựng website cho siêu thị intermex Hưng Yên.rar [20.86 MB]

File đã kiểm duyệt
Pass giải nén: MANGUON.COM
DOWNLOAD
(15 Xu)
Báo lỗi link download
Đóng Yêu cầu của bạn sẽ được xử lý trong thời gian sớm nhất.
CODE CÙNG DANH MỤC
CODE GỢI Ý CHO BẠN
BẢN QUYỀN ®
Mọi chia sẻ nội dung thuộc tác quyền của MANGUON.COM phải ghi rõ "Nguồn MANGUON.COM"