Code website quản lý sổ liên lạc điện tử Asp.Net, code quản lý sổ liên lạc điện tử, code quản lý học sinh, code quản lỷ sổ liên lạc học sinh, web quản lý sổ liên lạc điện tử

Code website quản lý sổ liên lạc điện tử Asp.Net + Báo cáo

Mã code: 304 Ngôn ngữ: Asp/Asp.Net Thể loại: Website Loại file: Full code + Báo cáo

PHẠM VI NGHIÊN CỨU - WEBSITE SỔ LIÊN LẠC ĐIỆN TỬ

 • Cho phép các giáo viên thực hiện nghiệp vụ nhập điểm, tính điểm, in bảng điểm.
 • Cho phép quản lý các chức năng như: quản lý học sinh, quản lý lớp, quản lý môn học, quản lý điểm,…
 • Đánh giá hạnh kiểm, học lực của học sinh
 • Quản lý các thông tin vi phạm của học sinh
 • Thông báo cho phụ huynh học sinh thông tin học tập của con mình.

 

Ý NGHĨA CỦA ĐỀ TÀI

     Hệ thống sổ liên lạc điện tử giữa gia đình nhà trường và xã hội có tính ứng dụng thực tế cao. Trước đây phụ huynh học sinh chỉ có thể nắm bắt được tình hình học tập của con mình thông qua một cuốn sổ liên lạc, mà mỗi kỳ cuốn sổ chỉ được gửi về khi kết thúc học kỳ. Họ phải gọi điện cho giáo viên chủ nhiệm để biết về tình hình học tập của con. Sẽ thế nào nếu như  giáo viên chủ nhiệm không có số điện thoại hoặc thay đổi số điện thoại.

     Chính vì vậy giải pháp sổ liên lạc điện tử ra đời nhằm phục vụ cho nhu cầu thiết yếu của nhà trường và phụ huynh trong việc quản lý điểm và tình hình kết quả học tập rèn luyện của học sinh tại trường.

 

CHỨC NĂNG

Các thông tin quản lý

 • Quản lý năm học
 • Quản lý kỳ học, khối học
 • Quản lý chuyên ban
 • Quản lý môn học
 • Quản lý lớp học
 • Quản lý thông tin học sinh
 • Quản lý các lỗi vi phạm

Quy trình quản lý điểm

 • Nhập điểm của từng môn của từng học sinh trong một lớp của một học kỳ và trong một năm học.
 • Tính điểm trung bình môn cho từng môn học
 • Tính điểm trung bình trung học tập của từng hoc sinh trong một kỳ và cả năm.

Quy trình phân môn học cho từng ban

 • Chọn ban sau đó chọn từng môn cho ban đó

Quy trình phân ban cho từng lớp học

 • Chọn năm học
 • Chọn lớp học
 • Chọn ban cho lớp học này.

Quy trình phân lớp cho học sinh

 • Chọn năm học và lớp học
 • Nhập học sinh

Quy trình đánh giá kết quả học tập, xét duyệt hạnh kiểm

 • Từ trung bình chung học tập của từng học sinh và trung bình môn của học sinh đó trong từng kỳ và cả năm mà giáo viên đánh giá kết quả học tập
 • Từ kết quả rèn luyện của học sinh giáo viên đánh giá hạnh kiểm của học sinh trong từng kỳ và từng năm.

 

HÌNH ẢNH

Code website quản lý sổ liên lạc điện tử Asp.Net, code quản lý sổ liên lạc điện tử, code quản lý học sinh, code quản lỷ sổ liên lạc học sinh, web quản lý sổ liên lạc điện tử

 

Code website quản lý sổ liên lạc điện tử Asp.Net, code quản lý sổ liên lạc điện tử, code quản lý học sinh, code quản lỷ sổ liên lạc học sinh, web quản lý sổ liên lạc điện tử

 

Code website quản lý sổ liên lạc điện tử Asp.Net, code quản lý sổ liên lạc điện tử, code quản lý học sinh, code quản lỷ sổ liên lạc học sinh, web quản lý sổ liên lạc điện tử

 

Code website quản lý sổ liên lạc điện tử Asp.Net, code quản lý sổ liên lạc điện tử, code quản lý học sinh, code quản lỷ sổ liên lạc học sinh, web quản lý sổ liên lạc điện tử

 

Code website quản lý sổ liên lạc điện tử Asp.Net, code quản lý sổ liên lạc điện tử, code quản lý học sinh, code quản lỷ sổ liên lạc học sinh, web quản lý sổ liên lạc điện tử

 

THÔNG TIN TÁC GIẢ

Phạm Thị Hằng

Học viện quản lý giáo dục

Nguồn: MANGUON.COM


LINK DOWNLOAD

[MANGUON.COM] Code web quan ly so lien lac dien tu asp.net + bao cao.rar [7.9 Mb]

File đã kiểm duyệt
Pass giải nén: MANGUON.COM
DOWNLOAD
(Miễn phí)
Link download dự phòng Báo lỗi (or) Gửi hỗ trợ
Đóng Yêu cầu của bạn sẽ được xử lý trong thời gian sớm nhất.
CODE CÙNG DANH MỤC
CODE GỢI Ý CHO BẠN
BẢN QUYỀN ®
Mọi chia sẻ nội dung thuộc tác quyền của MANGUON.COM phải ghi rõ "Nguồn MANGUON.COM"