Code php,code truyện tranh,code web truyện tranh

Code Web Truyện Tranh php ( Code load cực nhanh )

Mã code: 10297 Ngôn ngữ: PHP & MySQL Thể loại: Phần mềm - Ứng dụng Loại file: Full code

Code Web Truyện Tranh php

Cài Đặt 

+ Sửa Fire: Config.php

 [Share] Temple DocTruyen24h V3 Cho Anh Em XViet

Code index

[text]<div class="bmenu"><center>Tìm Kiếm Bài Viết</div></center><center><font color="black">Hãy thử nhập nội dung bạn cần tìm xuống dưới:</font><br> <form action="http://google.com/search" method="get"> <input name="sitesearch" type="hidden" value="[func:user].[func:domain]"> <input name="q" type="text" value="" placeholder="Nhập Nội Dung Cần Tìm..."/> <input type="submit" value="Tìm Kiếm" /> </form></center>

<! -- bai viet moi -- !>

<div class="phdr">• Bài Viết Mới</div><div class="rmenu"><img src="http://okchiatay.com/icon/ok.png"><a href="http://doctruyen24h.xviet.mobi/huongdandangbai.htm"> Hướng Dẫn Đăng Bài Lên ĐọcTruyện24h</a> </div>[baimoi:15] <div class="menu"> <table><tbody><tr><td> <a href="{url}" title="{name}"><img id="img" width="60px" align="center" height="60px" src="{thumb}" title="ĐọcTruyện24h" style="float:left;"/></a></td><td> <a href="{url}" title="{name}"> <span style="color:blue"> {name} </font> </a><br/> <span class="text_smaller gray">• Lượt xem:<font color="940003"> {view}</font><br>• Thể loại:<font color="green"><b> {box}</b></font><br>• Đăng:<font color="940003"> {time:1}|{time:2}</font></span> </td></tr></tbody></table></div>{page}[/baimoi]

<! -- bai viet hot -- !>

<div class="phdr">• Bài Viết Hot</div>

[baihot:15] <div class="menu"> <table><tbody><tr><td> <a href="{url}" title="{name}"><img id="img" width="60px" align="center" height="60px" src="{thumb}" title="ĐọcTruyện24h" style="float:left;"/></a></td><td> <a href="{url}" title="{name}"> <span style="color:blue"> {name} </font> </a><br/> <span class="text_smaller gray">• Lượt xem:<font color="940003"> {view}</font><br>• Thể loại:<font color="green"><b> {box}</b></font><br>• Đăng:<font color="940003"> {time:1}|{time:2}</font></span> </td></tr></tbody></table></div>{page}[/baihot]

<! -- chuyen muc -- !>

[cat=<div class="phdr"><img src="http://doctruyen24h.xviet.mobi/file/2898/cat.png" alt="" /> {cat:name}</div>]<div class="menu"><img src="http://uplen.us/files/11-2015/LoKxGSE.png" alt="" /> <a href="{cat:sub:url}">{cat:sub:name}</a> [{cat:subost}]</div> </div>[/cat]


<div class="phdr">• Từ Khóa Tìm Kiếm</div><div class="menu">[showtags:4]<a href="{url}" title="{name}" rel="dofollow"> {name}</a>, [/showtags]</div>[/text]

Code head

[text]<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//WAPFORUM//DTD XHTML Mobile 1.0//EN" "http://www.wapforum.org/DTD/xhtml-mobile10.dtd">

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="vi">

<head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"/>

<meta name="keywords" content="[func:keywords]"/>

<meta name="description" content="[func:description]!"/>

<link rel="shortcut icon"/favicon.ico" />

<title>[func:title]</title>

<meta property="og:title" content="[func:title]"/>

<meta property="og:description" content="[func:description]"/>

<meta property="og:type" content="article"/>
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="http://mienphi.waphall.com/doctruyen24h-v3.0.css" media="all,handheld"/>
<link rel="alternate" type="application/rss xml" title="Game Mới RSS" href="/feed.rss" />

<meta name="copyright" content="Copyright © 2015 DocTruyen24h.xViet.Mobi" />

<meta name="language" content="Vietnamese" />

<style>
body{
-webkit-touch-callout: none;
-webkit-user-select: none; 
-moz-user-select: none; 
-ms-user-select: none; 
-o-user-select: none;
user-select: none;
}
</style>

<script type="text/JavaScript">
function killCopy(e){
return false
}
function reEnable(){
return true
}
document.onselectstart=new Function ("return false")
if (window.sidebar){
document.onmousedown=killCopy
document.onclick=reEnable
}
</script>

<script type="text/javascript">
var uid = '81211';
var wid = '157372';
</script>
<script type="text/javascript" src="http://cdn.popcash.net/pop.js"></script></head>
<body><div class="header" align="center"><a href="http://doctruyen24h.xviet.mobi" title="wap truyen online"><img src="http://doctruyen24h.xviet.mobi/file/2898/12.png" alt="wap truyen online"> </a></div> <div class="daik"> <div id="tab"> <table width="100%" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tbody><tr> <td width="34%" class="active"><a href="/" title="">Trang Chủ</a></td> <td width="33%"><a href="http://doctruyen24h.xviet.mobi/chatbox.htm" title="">Phòng Chat</a></td> <td width="33%"><a href="http://doctruyen24h.xviet.mobi" title="Forum">Diễn Đàn</a></td> </tr></tbody> </table> </div> </div><div class="center"><table width="100%"> <tr> <td width="50%"> <div style="background-color:#ffffff;border-style:double;border-width:1px;border-color:#88beff;" align="center"> <b> <b style="color:#FF0000;">[func:time]</b> </b> </div> <b> </b> </td> <td width="50%"> <b> <b style="color:#FF0000;"> </b> </b> <div style="background-color:#ffffff;border-style:double;border-width:1px;border-color:#88beff;" align="center"> <b> <b style="color:#FF0000;"> <b> <b style="color:#FF0000;">[func:date]</b> </b> </b> </b> </div> </td> </tr> </table></div></div>
<div class="phdr">• Thông Báo Mới - Sự Kiện</div> <div class="menu"><font color="red"/><b>- Cập Nhật Mới: </font></b><font color="blue"/><b>Cập nhật chap 190 đến chap 192 truyện "Giang Hồ Đi Học - P1.2"</b></font></div> <div class="rmenu"><center><a href="https://m.facebook.com/groups/673324229470779?refid=46&sld=eyJzZWFyY2hfc2lkIjoiOGY5YjdkYTM1MzM5MzAyMjFmYTMxYmEzZmE4NDdkZmUiLCJxdWVyeSI6IkRvY3RydXllbjI0aCIsInNlYXJjaF90eXBlIjoiU2VhcmNoIiwic2VxdWVuY2VfaWQiOjE1MDU5MDY1MjcsInBhZ2VfbnVtYmVyIjoxLCJmaWx0ZXJfdHlwZSI6IlNlYXJjaCIsImVudF9pZCI6NjczMzI0MjI5NDcwNzc5LCJwb3NpdGlvbiI6MCwicmVzdWx0X3R5cGUiOjY5fQ%3D%3D"><font color="red"><b>Tham Gia Nhóm FaceBook Của DocTruyen24h.xViet.Mobi</center></b></font></a></div> <div class="phdr">• Quảng Cáo</div> <div style="text-align: justify;"> <div class="menu"><font color="black"/><b>- Mọi người click vào dòng quảng cáo dưới để tăng tốc độ lướt trang cho wap nha cứ 6h anh em click 1 lần click khoảng 5s rồi quay trở lại wap đọc truyện nha! ( dòng quảng cáo hoàn toán miễn phí nếu có mất mát gì ae liên hệ ad Dương để được đền bù nha!) CLICK: [func:ads]

</font></b></font></b></b></div></td> </tr></tbody> </table> </div> </div> </div> </div>[/text]

Code end (foot)

[text]<div class="phdr">• Liên Hệ - Hỗ Trợ</div><div style="text-align: justify;"> <div class="menu"> <img src="http://uplen.us/files/11-2015/muitenx.gif" alt="" /> <font color="red"/><b>HOTLINE: </b></font><font color="blue"><b>01652088649</b></font></a></br></div>
<div style="text-align: justify;"> <div class="menu"> <img src="http://uplen.us/files/11-2015/muitenx.gif" alt="" /> <font color="red"/><b>FB ADMIN: </b></font><font color="blue"> <a href="https://m.facebook.com/profile.php?ref_component=mbasic_home_header&ref_page=%2Fwap%2Fhome.php&refid=8"style="color:blue;"><b>Phạm Tùng Dương</b></font></a></br></div><! -- cuoi trang -- !><div class="center"><div class="center"><table border="1" width="100%"><tbody><tr><td align="center" width="50%"><img src="http://ducminh-vip.yw.lt/files/281785/icon040.jpg" alt="" /><a href="http://doctruyen24h.xviet.mobi"><font color="0066ff"><b>HOME</b></font></a></td><td align="center" width="50%"><img src="http://doctruyen24h.xviet.mobi/file/2898/book.png" alt="" /><a href="http://doctruyen24h.xviet.mobi/sitemap.xml"><font color="0066ff"><b>SITEMAP</b></font></a></td></tr></tbody></table></div></div> <div class="bmenu"><center><img src='http://u-on.eu/c.php?u=79862' alt='U-ON'><br><font color="white">Bản Quyền:</font><a href="https://m.facebook.com/profile.php?ref_component=mbasic_home_header&ref_page=%2Fwap%2Fhome.php&refid=8"><font color="yellow">Dương Atrick</a></font><br><font color="white">Copyright © 2015</font><br><a href="http://doctruyen24h.xviet.mobi"><font color="yellow">DocTruyen24h.xViet.Mobi</a></font><br><font color="white">Vesion 3.0 Phiên Bản Chính </font></center></div><img src='http://c-stat.eu/c.php?u=62982' alt='C-STAT'><a href="http://doctruyen24h.xviet.mobi/robots.txt"><font color="blue">robots.txt</font></a></div>Tải trang: <font color="red"><b>[func:load]</font></b> s</body></html>[/text]

Code blog

[text]<! -- bai viet -- !>
[baiviet][noidung]
<! -- nội dung với admin -- !>
[admin]
<div class="message"><a href="{link:edit}">Sửa bài viết</a></div>
<div class="message"><a href="{link:delete}">Xóa bài viết</a></div>
<div class="message"><a href="{link:file}">File bài viết</a></div>
<div class="message"><a href="{link:link}">Link bài viết</a></div>
[/admin]
<! -- thông tin bài viết -- !>
<div class="phdr">• Thông Tin Bài Viết</div> <div class="menu">- Lươt xem: {view}<br/>
- Đánh giá: {star}<br/>
<img src="http://doctruyen24h.xviet.mobi/file/2898/like.png" /><a href="{link}">Thích</a> ({like}) | <img src="http://doctruyen24h.xviet.mobi/file/2898/dis.png" /><a href="{link:dislike}">Không thích</a> ({dislike})</div>
<div class="phdr"><span typeof="v:Breadcrumb"><a href="/" rel="v:url" property="v:title">Trang Chủ</a> » <a href="{box:url}">{box}</a> » <a href="{cat:url}">{cat}</a></div></div><div class="phdr"><table width="100%" cellpadding="0" cellspacing="0"><tr><td width="auto">• {name}</td></tr></table></div> [/noidung]
<div class="duongatrick"><table width="100%" cellspacing="0" cellpadding="1"><tbody><tr><td width="32" align="left"> <a href="https://www.facebook.com/profile.php?id=100007966479605" title="Dương Atrick"><img id="img" width="60px" align="center" height="60px" src="http://uplen.us/files/11-2015/12227213_1650881438520723_7144464059407930521_n.jpg" title="Dương Atrick" style="float:left;"/></a></td><td><font color="red" class="username"><span class="style7"><img src="http://mgiaodien.xdam.me/file/3895/C__Data_Users_DefApps_AppData_INTERNETEXPLORER_Temp_Saved Images_m.png" alt="" class="icon-inline"/><a href="https://www.facebook.com/profile.php?id=100007966479605" title="Dương Atrick"><font color="red"> <b>Dương Atrick </b></font> </a> </span></font> <font color="green">[ON]</font><br /><div class="hf"> <img style=":0 2px 4px 0;" src="http://open3s.wap.sh/Images/icon/7378admin.gif" alt="" class="icon-inline"/><font color="black"><b> Chủ Wap ĐocTruyện24h</b></font><br /> <img style=":0 2px 4px 0;" src="http://open3s.wap.sh/Images/icon/sao.png" alt="" class="icon-inline"/><font color="orange"><b> FA Suốt Đông Này</b></font></div></tr></table></div> <div class="clean_both"></div><div class="clean_both"></div><div class="menu"><center><font color="green"size="50"><b>{baiviet:name}</b></center></font></br>{baiviet:content}</div>[/baiviet]<! -- tags --!>
<div class="menu"><font color="red">- Từ khóa : </font> [tags]<a href="/tag/{tags:key}">{tags:key}</a>, [/tags]</div>
<! -- link download -- !>
[link=<div class="phdr">Link Download</div>]<div class="menu"><img src="/image/down.png"> <a href="{link:url}">{link:name}</a></div>[/link]
<! -- file download -- !>
[file=<div class="phdr">File Download</div>]<div class="menu"><img src="/image/down.png"> <a href="{file:url}">{file:name}</a> [{file:size}]</div>[/file]


<div class="rmenu"align="center"><font color="#660099"><b>CHIA SẺ BÀI VIẾT NÀY: </b><br><a href="http://www.facebook.com/share.php?u=[func:url]"> <img src="http://datadt.wap.sh/images/facebook.gif" alt="ngoc.vietwap.com/" /></a><a href="https://www.google.com.vn/bookmarks/mark?op=edit&amp;output=popup&amp;bkmk=[func:url]"> <img src="http://datadt.wap.sh/images/google.gif" alt="ngoc.vietwap.com/" /></a><a href="http://buzz.yahoo.com/buzz?targetUrl=[func:url]"> <img src="http://datadt.wap.sh/images/yahoo.gif" alt="ngoc.vietwap.com/" /></a><a href="http://link.apps.zing.vn/pro/view/conn/share?u=[func:url]"> <img src="http://datadt.wap.sh/images/zing.gif" alt="ngoc.vietwap.com" /></a></font></div>

<! -- bình luận bài viết -- !>
<div class="phdr">• Bình Luận (Không Spam):</div>
<div class="message">
[cmt]
<div class="rmenu">Bạn chưa nhập tên.</div>
<div class="rmenu">Bạn chưa nhập nội dung</div>
<div class="rmenu">Tên quá dài <30 từ</div>
<div class="rmenu">Nội dung quá dài <300 từ</div>
<div class="rmenu">Mã xác thực không đúng</div>
<div class="rmenu">Lỗi không rõ nguyên nhân</div>
<div class="gmenu">Thành công! Bình luận của bạn đã được đăng.</div>
[/cmt]
<div class="menu"><form action="" method="post">
[member]
Tên của bạn:<br/>
<input type="text" name="cmt_name"><br/>
[/member]
Nội dung bình luận:<br/>
<textarea name="cmt_ctt"></textarea><br/>
Mã xác thực:<br/>
<img src="/cap.php">:<br/>
<input type="text" name="cct_name"><br/>
<input type="submit" name="cmt" value="Gửi Bình Luận">

</form></div>
[binhluan:10]
<div class="menu"><font color="red"><b>- {name}</b></font>: {content} <i><font size="1">(lúc {time:2})</font></i></div>
[/binhluan]
</div>

<! -- cmm -- !>

<div class="phdr">• Cùng Chuyên Mục</div>[blogbox:5]<div class="menu"><img src="http://king5s.wap.sh/image/ic.gif" alt="ic"> <a href="{blogbox:url}">{blogbox:name}</a></div>[/blogbox]

<! -- nn -- !>

<div class="phdr">• Bạn Đã Xem Chưa?</div>[blogrand:5]<div class="menu"><img src="http://king5s.wap.sh/image/ic.gif" alt="ic"> <a href="{blogrand:url}">{blogrand:name}</a></div>[/blogrand][/text]
Lưu ý: xóa hết thẻ <br/> nếu có
Ai có lòng cho xin 1 link vào cuối trang nha đặt cho wap  đặt với text là "DocTruyen24h.xViet.Mobi - Đọc Truyện Online Hay Nhất Việt Nam" nha xin cảm ơn


HÌNH ẢNHNguồn: MANGUON.COM


LINK DOWNLOAD

WebTruyenPHP.rar [81.32 MB]

File đã kiểm duyệt
Pass giải nén: MANGUON.COM
DOWNLOAD
(16 Xu)
Báo lỗi (or) Gửi hỗ trợ
Đóng Yêu cầu của bạn sẽ được xử lý trong thời gian sớm nhất.
CODE CÙNG DANH MỤC
CODE GỢI Ý CHO BẠN
BẢN QUYỀN ®
Mọi chia sẻ nội dung thuộc tác quyền của MANGUON.COM phải ghi rõ "Nguồn MANGUON.COM"