Code web tin tức khoa CNTT, website tin tức MVC jooomla, web tin tức MVC joomla PHP, download web tin tức PHP ứng dụng MVC Joomla, code website MVC joomla

Code web tin tức khoa CNTT ứng dụng MVC Joomla full code PHP + Báo cáo

Mã code: 202 Ngôn ngữ: Joomla Thể loại: Website Loại file: Full code + Báo cáo

1.Các chức năng chính của hệ thống

1.1. Quản trị hệ thống
 • Quản lý người dùng: Đăng nhập, đăng kí tài khoản, thay đổi mật khẩu.
 • Quản lý nhóm: Thêm nhóm, sửa nhóm và xóa nhóm - Hệ thống gồm ba nhóm chính( Nhóm quản  trị Adminstractor, nhóm Manager, nhóm Author)
1.2.Cập nhật
 • Cập nhật chuyên mục: Thêm chuyên mục, sửa chuyên mục, xóa chuyên mục.
 • Cập nhật tin tức: Thêm chuyên mục, sửa chuyên mục, xóa chuyên mục.
 • Cập nhật các banner: Thêm banner, tạo mới banner, Sửa banner, xóa banner.
 • Cập nhật các phản hồi: Đăng phản hồi, Xóa phản hồi.
1.3.Quản lý
 • Quản lý giảng viên: Thêm, sửa, xóa giảng viên
 • Quản lý văn bản: Thêm văn bản, sửa văn bản, xóa văn bản, download
 • Quản lý tài liệu học: Download, thêm tài liệu học
 • Quản lý phần mền: Download, Thêm phần mềm.
 • Quản lý điểm cho sinh viên: Download, cập nhật, sửa, xóa.
 • Quản lý lịch công tác: Thêm lịch công tác, sửa, xóa, download
 • Quản lý thời gian làm việc (thời khóa biểu): Thêm, sửa, xóa, download
1.4.Tìm kiếm
 • Tìm kiếm các tất cả các thông tin trên website
 • Chức năng chính: Tìm kiếm
1.5.Thống kê
 • Thống kê các tin tức đã đăng, đã cập nhật: Chỉ có Admin, Manager mới có thể truy cập vào chức năng này
 • Thống kê các phản hồi: Admin, Manager, Author khi đang nhập vào hệ thống đều có thể thực hiện chức năng này.
 • Thống kê các văn bản: Admin, Manager, Author khi đang nhập vào hệ thống đều có thể thực hiện chức năng này.
 • Thống kê lượt truy cập: Chức năng này sẽ hiển thị ngay trên Website

 

2.Các chức năng đã có trong Joomla

Hệ thống Joomla đã hố trợ các chức năng chính như:

 • Quản lý người dùng
 • Quản lý chuyên mục
 • Quản lý bài viết
 • Quản lý banner, menu

 

3.Các chức năng 

 • Quản lý giảng viên, cán bộ khoa công nghệ thông tin
 • Quản lý văn bản của trường, của bộ giáo dục.
 • Quản lý tài liệu học phục vụ quá trình học tập và nghiên cứu
 • Quản lý các phần mềm

 

Download code web tin tức khoa CNTT miễn phí, mã nguồn ứng dụng MVC Joomla để xây dựng website, có kèm báo cáo chi tiết

 

HÌNH ẢNH

Code web tin tức khoa CNTT, website tin tức MVC jooomla, web tin tức MVC joomla PHP, download web tin tức PHP ứng dụng MVC Joomla, code website MVC joomla

 

Code web tin tức khoa CNTT, website tin tức MVC jooomla, web tin tức MVC joomla PHP, download web tin tức PHP ứng dụng MVC Joomla, code website MVC joomla

 

Code web tin tức khoa CNTT, website tin tức MVC jooomla, web tin tức MVC joomla PHP, download web tin tức PHP ứng dụng MVC Joomla, code website MVC joomla

 

Code web tin tức khoa CNTT, website tin tức MVC jooomla, web tin tức MVC joomla PHP, download web tin tức PHP ứng dụng MVC Joomla, code website MVC joomla

 

Code web tin tức khoa CNTT, website tin tức MVC jooomla, web tin tức MVC joomla PHP, download web tin tức PHP ứng dụng MVC Joomla, code website MVC joomla

 

 

Nguồn: MANGUON.COM


LINK DOWNLOAD

[MANGUON.COM] Code web tin tuc khoa CNTT ung dung MVC joomla full code PHP + bao cao.rar [24 Mb]

File đã kiểm duyệt
Pass giải nén: MANGUON.COM
DOWNLOAD
(Miễn phí)
Link download dự phòng Báo lỗi (or) Gửi hỗ trợ
Đóng Yêu cầu của bạn sẽ được xử lý trong thời gian sớm nhất.
CODE CÙNG DANH MỤC
CODE GỢI Ý CHO BẠN
BẢN QUYỀN ®
Mọi chia sẻ nội dung thuộc tác quyền của MANGUON.COM phải ghi rõ "Nguồn MANGUON.COM"