Code quản lý nhân sự, source code quản lý tiền lương C#, share code quản lý nhân viên, mã nguồn quản lý tiền lương nhân viên C#, download code quản lý nhân sự và tiền lương, quản lý nhân lực

Code quản lý nhân sự và tiền lương C# + Báo cáo

Mã code: 211 Ngôn ngữ: Visual C# Thể loại: Phần mềm - Ứng dụng Loại file: Full code + Báo cáo

CHỨC NĂNG HỆ THỐNG

Hệ thống quản lý nhân sự và tiền lương là hệ thống quản lý thông tin nhân viên từ khi đăng ký vào làm việc đến khi được tuyển dụng vào làm nhân viên chính thức của Trung tâm. Hệ thống bao gồm các chức năng sau:

 

1. Chức năng quản lý nhân sự:

Bao gồm thông tin về hồ sơ lý lịch:

 • Quản lý thông tin chi tiết về công nhân vên chức như: Mã nhân viên, họ tên nhân viên, ngày sinh, nơi sinh, giới tính, địa chỉ, điện thoại, chỗ ở hiện nay, đơn vị công tác.
 • Quản lý chi tiết về thông tin quan hệ gia đình.
 • Quản lý chi tiết về trình độ chuyên môn, trình độ ngoại ngữ, tin học, chính trị.
 • Quản lý quá trình khen thưởng, kỷ luật.
 • Quản lý quá trình diễn biến lương của nhân viên.
 •  

Thông tin về hợp đồng lao động:

Quản lý chi tiết về hợp đồng lao động giữa trung tâm với cán bộ viên chức: Hợp đồng  chính thức có xác định thời hạn, không xác định thời hạn.

Thông tin về đào tạo:

Lập kế hoạch và theo dõi thực hiện kế hoạch đào tạo cho đội ngũ nhân viên của trung tâm.

Thông tin về tuyển dụng nhân viên:

Quản lý chi tiết hồ sơ ứng viên dự tuyển.

 

2. Chức năng quản lý tiền lương:

Các thông số đầu vào cho các công thức tính lương như: mức lương tối thiểu theo thang bảng lương của nhà nước, lương hưởng khi tham gia học tập, đào tạo dài ngày, các hệ số điều chỉnh lương theo qui định của nhà nước… sẽ quản lý tập trung thống nhất. Dễ dàng thay đổi, điều chỉnh phù hợp với chính sách quản lý và trả lương của trung tâm theo từng thời kỳ.

 

3. Chức năng phân quyền bảo mật hệ thống:

 • Quản lý người dùng đăng nhập hệ thống.
 • Quản lý người sử dụng, nhóm người sử dụng.
 • Thay đổi mật khẩu người sử dụng.
 • Phân quyền khai thác chức năng chương trình cho từng nhóm, từng người sử dụng.
 • Sao lưu dữ liệu dự phòng.
 • Khôi phục dữ liệu.

 

4. Chức năng thống kê báo cáo:

Chức năng thống kê báo cáo và tra cứu linh hoạt với nhiều tiêu chí khác nhau.

 

Downloas source code quản lý nhân sự và tiền lương bằng C# miễn phí, code có giao diện đẹp, đầy đủ các chức năng + Báo cáo, rất hay để bạn học hỏi.

 

HÌNH ẢNH

Code quản lý nhân sự, source code quản lý tiền lương C#, share code quản lý nhân viên, mã nguồn quản lý tiền lương nhân viên C#, download code quản lý nhân sự và tiền lương, quản lý nhân lực

 

Code quản lý nhân sự, source code quản lý tiền lương C#, share code quản lý nhân viên, mã nguồn quản lý tiền lương nhân viên C#, download code quản lý nhân sự và tiền lương, quản lý nhân lực

 

Code quản lý nhân sự, source code quản lý tiền lương C#, share code quản lý nhân viên, mã nguồn quản lý tiền lương nhân viên C#, download code quản lý nhân sự và tiền lương, quản lý nhân lực

 

Code quản lý nhân sự, source code quản lý tiền lương C#, share code quản lý nhân viên, mã nguồn quản lý tiền lương nhân viên C#, download code quản lý nhân sự và tiền lương, quản lý nhân lực

 

Code quản lý nhân sự, source code quản lý tiền lương C#, share code quản lý nhân viên, mã nguồn quản lý tiền lương nhân viên C#, download code quản lý nhân sự và tiền lương, quản lý nhân lực

 

THÔNG TIN TÁC GIẢ

Đinh Diễm

Thanh Phương

Thùy Linh

 

Nguồn: MANGUON.COM


LINK DOWNLOAD

[MANGUON.COM] Code quan ly nhan su va tien luong C# + bao cao.rar [23.8 Mb]

File đã kiểm duyệt
Pass giải nén: MANGUON.COM
DOWNLOAD
(Miễn phí)
Link download dự phòng Báo lỗi (or) Gửi hỗ trợ
Đóng Yêu cầu của bạn sẽ được xử lý trong thời gian sớm nhất.
CODE CÙNG DANH MỤC
CODE GỢI Ý CHO BẠN
BẢN QUYỀN ®
Mọi chia sẻ nội dung thuộc tác quyền của MANGUON.COM phải ghi rõ "Nguồn MANGUON.COM"