Code phần mềm quản lý, quản lý máy tính cá nhân C#, code mã hóa c#, quản lý công việc, quản lý thư mục

Code phần mềm quản lý máy tính cá nhân C#

Ngôn ngữ: Visual C# Thể loại: Phần mềm - Ứng dụng Loại file: Full code

Chia sẻ full code Phần mềm Quản lý máy tính cá nhân

Gồm các tính năng:

  • Lịch trình nhắc nhở(lưu trữ lịch trình trong SQL Server)
  • Khóa thư mục và file
  • Keylogger(chụp màn hình và ghi phím,có chức năng nén file và gửi mail để quản lý từ xa)
  • Mã hóa file
  • Mật khẩu được mã hóa bằng thuật toán Vigenere do mình tự viết dựa trên quy luật bảng mã Vigenere(các bạn có thể search google để biết bảng mã cũng như quy luật mã hóa)

 

Hướng dẫn chạy chương trình:

Sửa chuỗi kết nối ở phần [Connection] trong file set.ini theo cau lenh attach bên dưới
 
Thêm vào đường dẫn thư mục cài đặt SQL ở phần [Pathsql]
 
Lưu ý:nếu ko cài SQL ở chế độ Mixed Mode thì add câu lệnh attach theo quyền Window quyền window:server=ServerName;dataBase=DataB aseName;integrated security=true
 
quyền SQL:server=Servername;database=dbname;uid=user;pwd=pass;
 
câu lệnh attach database khi cai đặt SQL ở chế độ Mixed Mode:
Data Source=tenmay\SQLSERVER2008;AttachDbFilename=đường dẫn file *.MDF;Database=tên database;Uid=sa;Pwd=pass;Connect Timeout=30;Multipleactiveresultsets=True;Trusted_Connection=Yes;
Note:phần Uid và Pwd là user và password SQL của bạn khi cài đặt SQL
 
câu lệnh attach dbname quyen Window
Data Source=tenmay\SQLSERVER2008;AttachDbFilename=đường dẫn file *.MDF;Database=tên database;Integrated Security=True;
 
 

HÌNH ẢNH

Code phần mềm quản lý, quản lý máy tính cá nhân C#, code mã hóa c#, quản lý công việc, quản lý thư mục

 

Code phần mềm quản lý, quản lý máy tính cá nhân C#, code mã hóa c#, quản lý công việc, quản lý thư mục

 

Code phần mềm quản lý, quản lý máy tính cá nhân C#, code mã hóa c#, quản lý công việc, quản lý thư mục

 

Code phần mềm quản lý, quản lý máy tính cá nhân C#, code mã hóa c#, quản lý công việc, quản lý thư mục

 

THÔNG TIN TÁC GIẢ

Code bởi Mon

Cảm ơn thành viên Mon đã chia sẻ code game BattleShip này!

Nguồn: MANGUON.COM


LINK DOWNLOAD

[MANGUON.COM] Quan ly may tinh ca nhan C#.rar [19.8 Mb]

File đã duyệt và chưa được kiểm thử
Pass giải nén: MANGUON.COM
DOWNLOAD
(Miễn phí)
Link download dự phòng Báo lỗi link download
Đóng Yêu cầu của bạn sẽ được xử lý trong thời gian sớm nhất.
CODE CÙNG DANH MỤC
CODE GỢI Ý CHO BẠN
BÌNH LUẬN

BẢN QUYỀN ®
MANGUON.COM đã đăng kí quyền tác giả: AR1682/GP-STTTP
Mọi chia sẻ nội dung thuộc tác quyền của MANGUON.COM phải ghi rõ "Nguồn MANGUON.COM"