Chương trình quản lý BÁN HÀNG sử dụng Java + MySQL dùng Store Product

[Mã code 8514]
  1 Đánh giá    Viết đánh giá
 21      5905      92
Phí tải: 15 Xu
Danh mục
Thể loại
Ngày đăng
11-1-2017
Thể loại
Full code + Báo cáo
Dung lượng
170 MB

Chương trình quản lý bán hàng sử dụng Java + MySQL dùng Store Product Có chức năng quản lý khách hàng, nhà cung cấp, sản phẩm, nhân viên, thu chi, hóa đơn nhập, hóa đơn xuất, thống kê báo cáo.


MÔ TẢ CHI TIẾT

1.      Chức năng đăng nhập: Hệ thống sẽ phân quyền cho người dùng với 3 quyền như sau:

a.      Admin: người sẽ quản lý được toàn bộ chức năng của chương trình.

b.      Kế toán: Người sẽ quản lý các chức năng Cập nhật (thêm mới, sửa, xóa) quản lý khách hàng, nhân viên, nhà cung cấp, sản phẩm, thu chi, hóa đơn nhập, hóa đơn xuất.

c.      Người quản lý: Quản lý các chức năng thống kê và báo cáo để đánh giá tình hình hoạt động của công ty.

2.      Chức năng kiểm tra kết nối: Giúp người quản lý hệ thống có thể kiểm tra được kết nối dữ liệu với CSDL để dễ dàng backup.

3.      Chức năng tìm kiếm: Chức năng tìm kiếm cho phép tìm kiếm chính xác đối với dữ liệu text, tìm kiếm chính xác các trường thông tin thì sẽ được lựa chọn trong Combobox, tìm kiếm trong khoảng từ...đến... đối với các trường dữ liệu ngày tháng.

4.      Chức năng Cập nhật:

a.      Thêm mới: Chức năng thêm mới có sửa dụng Validate các form: Không cho để trống những trường quan trọng; Kiểm tra trường Mã nhân viên, Mã Khách hàng... nếu nhập trùng sẽ cảnh báo nhập lại, Các trường nhập dữ liệu dạng số sẽ có thông báo.

b.      Sửa: Chức năng sửa sẽ disable các trường Mã nhân viên, Mã khách hàng, ... và sử dụng chung với form Thêm mới

c.      Xóa: Khi xóa dữ liệu có hỏi lựa chọn chắc chắn xóa tránh click nhầm row.

5.      Chức năng báo cáo:

a.      Báo cáo tìm kiếm: Dữ liệu tìm kiếm của các bảng đều được xuất báo cáo có thông số của các trường tìm kiếm tương ứng.

b.      Báo cáo thống kê: Các bảng dữ liệu sau khi thống kê đều được xuất báo cáo

6.      Chức năng Import – Export Excel:

Ở dữ liệu của mỗi bảng đều cho phép Import và Export ra file dạng Excel.

7.      Chức năng in phiếu nhập, phiếu xuất:

Sau khi lập phiếu nhập và phiếu xuất hàng đều được in phiếu với các thông tin của hóa đơn tương ứng, tổng tiền, số tiền đã thanh toán và còn thừa.

8.      Chức năng thống kê:

            Hệ thống cho phép thống kê dữ liệu theo các thông tin sau đây:

1.      Khách hàng

a.      Tên khách hàng theo số lượng

b.       Địa chỉ theo số lượng 

c.      Số điện thoại theo số lượng

d.      Khách hàng theo số hóa đơn

e.      Khách hàng theo tổng tiền hàng

 

2.      Nhà cung cấp

a.      Tên nhân viên

b.      Địa chỉ

c.      Số điện thoại

d.      Chức vụ

e.      Ngày sinh

f.       Ngày bắt đầu làm việc

g.      Giới tính

h.      Nhân viên lập hóa đơn xuất

i.        Nhân viên lập hóa đơn nhập

3.      Sản phẩm

a.      Tên sản phẩm

b.      Nhà cung cấp

c.      Đơn vị tính

d.      Loại sản phẩm

e.      Nhà sản xuất

f.       Hạn sử dụng

g.      Giá sản phẩm

h.      Sản phẩm đã nhập

i.        Sản phẩm đã xuất

4.      Nhân viên

a.      Tên nhân viên

b.      Địa chỉ

c.      Số điện thoại

d.      Chức vụ

e.      Ngày sinh

f.       Ngày bắt đầu làm việc

g.      Giới tính

h.      Nhân viên lập hóa đơn xuất

i.        Nhân viên lập hóa đơn nhập

5.      Thu chi

a.      Nội dung

b.      Ngày tạo

c.      Mã hóa đơn

d.      Tổng tiền

6.      Hóa đơn nhập

a.      Nhà cung cấp

b.      Ngày nhập

c.      Tổng tiền

d.      Người viết hóa đơn

e.      Thuế VAT

f.       Trạng thái

g.      Sản phẩm

h.      Giá sản phẩm

7.      Hóa đơn xuất

a.      Khách hàng

b.      Ngày xuất

c.      Tổng tiền

d.      Người viết hóa đơn

e.      Thuế VAT

f.       Trạng thái

g.      Sản phẩm

h.      Giá sản phẩm

Giá bán 15 xu không đổi.

 

HÌNH ẢNH DEMONguồn: MANGUON.COMHƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT
 
 
LINK DOWNLOAD

Project1.zip [170 MB]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
MANGUON.COM
DOWNLOAD
(15 Xu)
Vui lòng để lại EMAIL (or) SĐT để chúng tôi phản hồi cho bạn.

BÌNH LUẬNĐÁNH GIÁ


BƯỚC 1: Chọn điểm cho code này


BƯỚC 2: Nội dung đánh giá  ĐÁNH GIÁ  
ĐIỂM TRUNG BÌNH

5
1 Đánh giá
Code rất tốt (1)
Code tốt (0)
Code rất hay (0)
Code hay (0)
Bình thường (0)
Thành viên
Nội dung đánh giá
14:03 - 8/6/2017
Code rất tốt
Code rất tốt và phù hợp để phát triển

 HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN 24/7