Sự kiện Việc làm IT
phần mềm quản lý đào tạo,thi trắc nghiệm,quiz game

C# sourcecode phần mềm quản lý đào tạo và thi trắc nghiệm nghiệp vụ doanh nghiệp

Ngôn ngữ: Visual C# Thể loại: Phần mềm - Ứng dụng Loại file: Full code

C# Sourcecode phần mềm quản lý đào tạo và thi trắc nghiệm nghiệp vụ doanh nghiệp.

Quản lý đào tạo, thi trắc nghiệm nghiệp vụ cho doanh nghiệp.

Các nghiệp vụ cần đào tạo:

-Đào tạo nhân sự

-Đào tạo hành chính

-Đào tạo IT

-Đào tạo vận tải (nghiệp vụ vận tải, an toàn, nghiệp vu chứng từ vận tải, nghiệp vụ bảo trì an toàn)

-Nghiệp vụ kho (quy trình chung, an toàn kho,…)

-Nghiệp vụ bãi depot (quy trình giao nhận, an toàn)

 

Kiểu đào tạo (đào tạo đầu vào, ĐT định kỳ, ĐT bổ sung…)

 

Hệ thống gồm 2 phần: Đào tạo và Thi Trắc nghiệm

1.       Đào tạo

Quản lý bộ phận (HR, TOS, Safety,Warehouse, Depot, IT..)

Quản lý nhân viên cần dào tạo(theo chi nhánh, bộ phận, cấp bậc)

Quản lý khóa đào tạo(theo, chi nhánh, Bộ phận, cấp bặc nhân viên cần đào tạo).

Mỗi 1 khóa đào tạo có nhiều hạng mục đào tạo, mỗi hạng mục có 1 hoặc nhiều tài liệu đào tạo và các tài liệu liên quan

Mỗi nhân viên khi đào tạo xong, cần xác nhận Complete Training để in ký xác nhận.

2.       Thi trắc nghiệm

Sau mỗi buổi đào tạo, nhân viên cần làm bài thi trắc nghiệm, nếu không đạt sẽ phải đào tạo và thi lại.

Mỗi bộ phận phải tạo các bộ đề thi theo từng hạng mục đào tạo và câu trả lời cho từng câu hỏi đặt ra.

Mỗi bộ phận cũng cần tạo ra các kỳ thi theo từng nghiệp vụ, hạng mục của bộ phận mình, trong kỳ thi cũng cần chọn bộ đề thi để làm câu hỏi. Mỗi kỳ thi có thể cấu hình thời gian thi, số lượng câu hỏi, số điểm đỗ, và cách thức lựa chọn câu hỏi.

Nhân viên mới sau khi đào tạo phải làm bài thi, trước tiên phải nhập tên tuổi, mã nhân viên. Sau đó chọn kỳ thi để thi. Hệ thống sẽ bắt đầu hiển thị bài thi cho thí sinh làm, nếu quá thời gian thi hệ thống sẽ tự đóng bài thi, tính toàn hiển thị kết quả và lưu thông tin. Sau khi thi xong hệ thống sẽ tự động tính toán điểm số và in kết quả để nhân viên ký nhận.

3.       System

Hệ thống cho phép quản lý user theo tưng phòng ban, chi nhánh của công ty. Mỗi user được phân quyền cụ thể theo chức năng nhiệm vụ và theo dữ liệu mình tạo ra (Tên user quản lý dựa theo tên bộ phận chứ không đặt theo tên cá nhân.)

Hệ thống phải ghi log lại toàn bộ các thao tác xử ý dữ liệu, thao tác thi của nhân viên…

Giao diện theo chuẩn MDI, mặc định cho phép hiển thị module thi trắc nghiệm. Các module đào tạo, quản trị chỉ hiển thị khi user đăng nhập.

(*) Hệ thống hoàn thiện database và toàn bộ module thi trắc nghiệm, quản ly ngân hàng câu hỏi, cấu hình kỳ thi, và quản lý các bài thi của thí sinh.

Hệ thống cho phép import ngân hàng câu hỏi từ các nguồn bên ngoài như file excel bằng thao tác đơn giản copy/paste.


HÌNH ẢNH

Nguồn: MANGUON.COM


LINK DOWNLOAD

QuizSolution.zip [8.25 MB]

File đã kiểm duyệt
Pass giải nén: MANGUON.COM
DOWNLOAD
(20 Xu)
Báo lỗi link download
Đóng Yêu cầu của bạn sẽ được xử lý trong thời gian sớm nhất.
CODE CÙNG DANH MỤC
CODE GỢI Ý CHO BẠN
BẢN QUYỀN ®
Mọi chia sẻ nội dung thuộc tác quyền của MANGUON.COM phải ghi rõ "Nguồn MANGUON.COM"