VB Net,picturebox,browse picture,load picture to picturebox

BROWSE PICTURE AND DISPLAY IN PICTUREBOX VB.NET

Ngôn ngữ: Visual Basic Thể loại: Phần mềm - Ứng dụng Loại file: Full code
 Private Sub btnBrowsePicture_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles btnBrowsePicture.Click
        Dim a As OpenFileDialog = New OpenFileDialog
        a.Filter = ("Image Files|*.*|Bitmap|*.bmp|GIF|*.gif|Icon|*.ico|JPEG|*.jpg|PNG|*.png")
        If a.ShowDialog() = Windows.Forms.DialogResult.OK Then
            PictureBox1.Image = Image.FromFile(a.FileName)
            PictureBox1.SizeMode = PictureBoxSizeMode.StretchImage
        End If
    End Sub

Nguồn: MANGUON.COM


LINK DOWNLOAD

... [...]

File đã duyệt và chưa được kiểm thử
Pass giải nén: MANGUON.COM
DOWNLOAD
(Miễn phí)
Báo lỗi link download
Đóng Yêu cầu của bạn sẽ được xử lý trong thời gian sớm nhất.
CODE CÙNG DANH MỤC
CODE GỢI Ý CHO BẠN
BÌNH LUẬN

BẢN QUYỀN ®
Mọi chia sẻ nội dung thuộc tác quyền của MANGUON.COM phải ghi rõ "Nguồn MANGUON.COM"