Management,Online Exams,School Management System

[Project] Hệ thống quản lý sinh viên chuẩn quốc tế 2016

Mã code: 7035 Ngôn ngữ: PHP & MySQL Thể loại: Website Loại file: Full code

Đây là hệ thống quản lý trường học mới nhất. Có sẵn cho tất cả các loại trường học. sẽ làm việc trên điện thoại, máy tính xách tay, Tabs, màn hình - bất kỳ kích thước màn hình. Nó có sẵn với mã nguồn 100% trong PHP và MySql.

Current features
Management school administration management.
Online Exams
Exam List
Student and staff attendance
Media centre (link with youtube url, vimeo, etc)
Accounting
Employee management.
Subject management.
Class management.
Student payments management.
Student behaviour management.
Payments Overview.
Subjects and assignments management.
Fees management.
Student assignment results management.
Student search.
Overdue students list.
Student management.
Student-Teacher interaction.
Teacher Management.
Teacher-Parents interaction.
Parents Management.
Parents-Student interaction.
Parents-Teacher interaction.
Records management.
Notification board management.
Management relationships between different type of users.
Online Payment acceptance of FEE.
Stock inventory management.
Semester management.
Reports generator.
SMS Alerts.

School Administration

Manage Students,Teachers,parents.
Manage Students Result.
Manage Notification about School.
Define Classes & Subjects For student & teachers.
Generate Fee Structure for School.
Generate Reports.

Teachers
Manage Students homework.
Assign homework.
Share homework on social networking sites (facebook).
Manage classes.
Manage Student Report.
Generate Remarks on Student Reports.
Generate Student Attendence.

 

 
 

Students

Manage homework.
Share homework amoung friends, on social networking sites (facebook).
ReportCards.
Manage classes.
Manage Student Report.
Generate Remarks.

Parents
Checkin kids progress.
Parent-Teacher interaction.
Get alerts from School Administration or Teachers.

for school management system visit : www.optimumlinkup.com.ng/upload/index.php
the username : [email protected]
the password : admin
the username : teacher
the password : teacher
the username : student
the password : student
the username : parent
the password : parent

Đây là hệ thống quản lý trường học mới nhất. Có sẵn cho tất cả các loại trường học. sẽ làm việc trên điện thoại, máy tính xách tay, Tabs, màn hình - bất kỳ kích thước màn hình. Nó có sẵn với mã nguồn 100% trong PHP và MySql.


HÌNH ẢNH


Nguồn: MANGUON.COM


LINK DOWNLOAD

Management school administration management.zip [30.7 MB]

File đã kiểm duyệt
Pass giải nén: MANGUON.COM
DOWNLOAD
(10 Xu)
Báo lỗi (or) Gửi hỗ trợ
Đóng Yêu cầu của bạn sẽ được xử lý trong thời gian sớm nhất.
CODE CÙNG DANH MỤC
CODE GỢI Ý CHO BẠN
BẢN QUYỀN ®
Mọi chia sẻ nội dung thuộc tác quyền của MANGUON.COM phải ghi rõ "Nguồn MANGUON.COM"