KIẾN THỨC LẬP TRÌNH
3d, banner, css3, jQuery, thu thuat css, css co ban

Mẫu 3D Cube Banner cực cool với CSS3 và jQuery

Hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn một mẫu banner với hiệu ứng rất mềm mại và đủ sức để tạo ấn tượng với khách hàng. Với mẫu này, các bạn có thể áp dụng để tạo quảng cáo cho website hay blog của mình.
Author Tag, wordpress tips, thu thuat wordpress, wordpress tips, wordpress

Hướng dẫn chèn Facebook Author Tag trong WordPress

Cùng với nhiều dịch vụ tiện ích mà Facebook cho phép chúng ta nhúng vào website như Comment, Likebox hay đơn giản như nút Share hoặc like bài viết, thì gần đây Facebook lại cung cấp thêm dịch vụ Author Tag.
css3, news ticker, thu thuat css, css co ban, css tips, code css

Từng Bước Tạo News Sticker với CSS3 Thuần

Trước đây mình đã giới thiệu cho các bạn bài viết Cách hiển thị bản tin mới với jQuery News Ticker dùng cho những trang tin tức, hôm nay mình tiếp tục chia sẻ cho các bạn thêm cách hiển thị tin tức theo dạng này với chỉ bằng CSS3 thuần mà không dùng bất kì đoạn script nào.
php co ban, php tips, hoc php, ngon ngu php, code php

Bài 8. Thuộc tính tĩnh và phương thức tĩnh trong PHP ( Properties statis - Method static )

Như chúng ta biết, mỗi Class luôn có các thuộc tính và phương thức . Muốn sử dụng được các thuộc tính và phương thức trong Class. Ta phải khởi tạo đối tượng, rồi từ đối tượng đó ta truy cập đến các thuộc tính và phương thức cần sử dụng.
php co ban, hoc php, ngon ngu php, php tips, code php

Bài 7. Final trong PHP

Ở những bài học trước chúng ta đã làm quen với các khái niệm về kế thừa trong PHP. Và có một vấn đề vô cùng nghiêm trọng. Đó là hiện tượng Override khi các bạn định nghĩa trùng tên thuộc tính hoặc phương thức ở class cha và class con.
hoc php, php co ban, php tips, ngon ngu php, code php

Bài 6. Override trong PHP ( Ghi đè dữ liệu )

Override(Ghi đè dữ liệu của class cha ) là hiện tượng xảy ra khi thuộc tính hoặc phương thức của class con trùng tên với thuộc tính hoặc phương thức của class cha.
hoc php, php co ban, ngon ngu php, php tips, code php

Bài 5. Kế thừa trong PHP

Kế thừa là việc sử dụng lại những thuộc tính và phương thức có sẵn của lớp cha. Trừ những phương thức hoặc thuộc tính được khai báo bằng cơ chế Private.
hoc php, ngon ngu php, php co ban, php tips, code php

Bài 4. Các cơ chế truy cập (public - protected - private,..)

Ở các bài học trước, chúng ta đã nghe nói nhiều đến các cơ chế khi khai báo một thuộc tính hoặc phương phương thức như public, protected, private.
thu thuat php, php co ban, php tips, ngon ngu php, thu thuat hay

Bài 2. Khái niệm class và object trong PHP

Ở bài học này, Tôi cùng các bạn, đi tìm hiểu Class và Object, được sử dụng trong ngôn ngữ lập trình PHP như thế nào.
thu thuat php, php tips, hoc php, php co ban, ngon ngu php

Bài 3. Thuộc tính và phương thức trong PHP

Thuộc tính(Properties) là biến được khai báo ở trong class và có kèm theo cơ chế ( Public, protected, private ). Nó là những đặc điểm, thông tin mô tả cho đối tượng.
thu thuat php, php co ban, php tips, thu thuat hay, ngon ngu php

Bài 1. Khái niệm về lập trình hướng đối tượng

Trong lập trình hướng đối tượng, tất các các vấn đề đều được quy về đối tượng cụ thể. Hay nói cách khác, trong lập trình hướng đối tượng, đối tượng là nền tảng để giải quyết vấn đề.
thu thuat php, php co ban, php tips, thu thuat hay, code php

Bài 11. Gửi mail trong PHP

Để có thể gửi mail được từ dưới localhost bằng PHP, chúng ta phải cấu hình một vài thông tin cần thiết cho apache của mình. Ở bài này tôi sẽ hướng dẫn các bạn thực hiện công việc này.
thu thuat php, php co ban, php tips, code php, thu thuat hay

Bài 10. Hướng dẫn đổi port cho apache trong xampp

Bài viết này, tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách khắc phục lỗi này bằng cách thay đổi port apache trong xammp.
BẢN QUYỀN ®
Mọi chia sẻ nội dung thuộc tác quyền của MANGUON.COM phải ghi rõ "Nguồn MANGUON.COM"