Tạo tag cloud cho trang web của bạn bằng PHP

Danh mục: PHP & MySQL
 

hoc php, lập trình php, php tutorial, tag cloud, thu thuat php

Bạn cần nâng cao thứ hạng tìm kiếm trang web của bạn bằng việc làm tag cloud cho trang của mình, nếu bạn chưa biết cách lập trình ra sao thì đoạn code mà mình giới thiệu sau sẽ giúp bạn làm tốt điều đó, và bạn cũng có thể dùng nó để tham khảo nếu bạn muốn viết một module cho trang joomla hoặc widget cho trang wordpress của bạn.
Các bạn tạo một file cloud.php và dán (paste) đoạn code sau vào bên trong nó

<?php function getCloud( $data = array(), $minFontSize = 12, $maxFontSize = 30 )

{

$minimumCount = min($data);

$maximumCount = max($data);

$spread       = $maximumCount - $minimumCount;

$cloudHTML    = '';

$cloudTags    = array();$spread == 0 && $spread = 1;foreach( $data as $tag => $count )

{

$size = $minFontSize + ( $count - $minimumCount )

* ( $maxFontSize - $minFontSize ) / $spread;

$cloudTags[] = '<a style="font-size: ' . floor( $size ) . 'px'

. '" href="#" title="\'' . $tag  .

'\' returned a count of ' . $count . '">'

. htmlspecialchars( stripslashes( $tag ) ) . '</a>';

}return join( "\n", $cloudTags ) . "\n";

}

?>

Và sau đây là ví dụ sử dụng đoạn code trên :

<?php$arr = Array('Actionscript' => 35, 'Adobe' => 22, 'Array' => 44, 'Background' => 43,

'Blur' => 18, 'Canvas' => 33, 'Class' => 15, 'Color Palette' => 11, 'Crop' => 42,

'Delimiter' => 13, 'Depth' => 34, 'Design' => 8, 'Encode' => 12, 'Encryption' => 30,

'Extract' => 28, 'Filters' => 42);

echo getCloud($arr, 12, 36); // xuất ra màn hình

?>

Các bạn thấy sao, thật đơn giản phải không ? Chúc các bạn thành công !

 BÀI VIẾT KHÁC
CODE GỢI Ý CHO BẠN
BÌNH LUẬN

BẢN QUYỀN ®
Mọi chia sẻ nội dung thuộc tác quyền của MANGUON.COM phải ghi rõ "Nguồn MANGUON.COM"