Tạo hộp chia sẻ (share box) tuyệt vời cho blogspot

Danh mục: Blogspot
 

Trong bài hướng dẫn này mình sẽ chia sẻ cho các bạn một chức năng chia sẻ trên mạng xã hội giúp blog của bạn tăng lượt truy cập của người dùng nhiều hơn rất nhiều,  sau khi thưc hình thành công thì blog của bạn sẽ có hộp chức năng như hình bên dưới:

blog, blogger, blogspot, mang xa hoi, share box

Nào ta cùng bắt tay thực hiện nào

Bước 1 : Đăng nhập vào blogger, vào phần Thiết kế (Design ) -> Chỉnh sửa HTML ( Edit Html) chọn Mở rộng tiện ích (Expand Widgets)

Bước 2 : Tìm đoạn code sau trong template :

<div class=’post-header-line-1’/>

Bước 3 :  Copy và Dán đoạn code sau ngay dưới đoạn code trên

<b:if cond='data:blog.pageType == "item"'><style type='text/css'>

.multisharebox {

 background: none repeat scroll 0 0 #EFEFEF;

 float: right;

 margin: 5px 0px 3px 10px;

 padding: 0 5px 0;

 text-shadow: 0 1px 0 #FFFFFF;

 width: 260px;

 border:4px solid #d8dfea;

}

.fb-like-boxtop {

 background: none repeat scroll 0 0 #EDEFF4;

 border: 1px solid #D8DFEA;

 color: #000000;

 float: right;

 font-size: 11px;

 margin: 0 0;

 padding: 5px 10px;

 text-align: left;

 width: 230px;

}

.fb-like-boxtop a {

 color: #000000;

 text-decoration:none;

}

.fb-like-boxtop a:hover {

 color: #000000;

 text-decoration:underline;

}

.fb-like-box {

 background: none repeat scroll 0 0 #EDEFF4;

 border: 1px solid #D8DFEA;

 color: #000000;

 float: right;

 font-size: 11px;

 height: 60px;

 margin: 5px 0;

 overflow: hidden;

 padding: 5px 10px;

 text-align: left;

 width: 230px;

}

</style><!-- Perfect Share Box : Created by www.bloggertipandtrick.net  -->

<div class='multisharebox'>

<table><tr>

<td><table><tr>

<td><a class='twitter-share-button' data-count='vertical' data-lang='en' data-related='' data-via='' expr:data-text='data:post.title' expr:data-url='data:post.url' href='http://twitter.com/share' rel='nofollow'/>

<b:if cond='data:post.isFirstPost'>

<script src='https://platform.twitter.com/widgets.js' type='text/javascript'>

</script>

</b:if></td>

<td><script expr:src='&quot;http://www.stumbleupon.com/hostedbadge.php?amp;r=&quot; + data:post.url'/></td>

<td><a class='google-buzz-button' data-button-style='normal-count' data-locale='en_IN' expr:data-url='data:post.url' href='http://www.google.com/buzz/post' rel='nofollow' title='Post on Google Buzz'/>

<script src='http://www.google.com/buzz/api/button.js' type='text/javascript'/></td>

<td><a expr:share_url='data:post.url' name='fb_share' rel='nofollow' type='box_count'/>

<script src='http://static.ak.fbcdn.net/connect.php/js/FB.Share' type='text/javascript'/></td>

</tr></table></td>

</tr><tr>

<td><div class='fb-like-boxtop'><a expr:href='data:post.sharePostUrl + &quot;&amp;target=blog&quot;' expr:onclick='&quot;window.open(this.href, \&quot;_blank\&quot;, \&quot;height=270,width=475\&quot;); return false;&quot;' expr:title='data:top.blogThisMsg' target='_blank'>BlogThis!</a> | <a expr:href='data:post.sharePostUrl + &quot;&amp;target=email&quot;' expr:title='data:top.emailThisMsg' target='_blank'>Email This!</a> | <a href='javascript:window.print();'>Print This!</a> | <b:if cond='data:post.allowComments'><a expr:href='data:post.addCommentUrl' expr:onclick='data:post.addCommentOnclick'><b:if cond='data:post.numComments == 0'>No comments</b:if><b:if cond='data:post.numComments == 1'>1 comment</b:if><b:if cond='data:post.numComments &gt;= 2'><data:post.numComments/> comments</b:if></a></b:if></div></td>

</tr><tr>

<td><div class='fb-like-box'>

Do you like this post?

<iframe allowTransparency='true' expr:src='&quot;http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=&quot; + data:post.url + &quot;&amp;layout=standard&amp;show_faces=false&amp;width=230&amp;action=like&amp;font=arial&amp;colorscheme=light&quot;' frameborder='0' scrolling='no' style='border:none; overflow:hidden; width:230px; height:40px;'/>

</div></td>

</tr></table>

</div></b:if>

Bước 4 : Nhấn nút Lưu Mẫu ( Save Template ) là xong

 BÀI VIẾT KHÁC
CODE GỢI Ý CHO BẠN
BÌNH LUẬN

BẢN QUYỀN ®
MANGUON.COM đã đăng kí quyền tác giả: AR1682/GP-STTTP
Mọi chia sẻ nội dung thuộc tác quyền của MANGUON.COM phải ghi rõ "Nguồn MANGUON.COM"