Sự kiện

Tạo danh sách Time Zones với PHP

Danh mục: PHP & MySQL
 

php code, Time Zones, php tips, GMT, tạo danh sách time zone

Thỉnh thoảng, bạn sẽ cần liệt kê danh sách time zone có sẵn cho phép người dùng lựa chọn time zone tại quốc gia hay thành phố mà họ đang sinh sống. May mắn là PHP hỗ trợ hàm timezone_identifiers_list (PHP 5 >= 5.2.0) cho phép chúng ta tạo danh sách các time zone này một cách dễ dàng như sau :

<?php

/**

 * Timezones list with GMT offset

 *

 * @return array

 */

function tz_list() {

 $zones_array = array();

 $timestamp = time();

 foreach(timezone_identifiers_list() as $key => $zone) {

  date_default_timezone_set($zone);

  $zones_array[$key]['zone'] = $zone;

  $zones_array[$key]['diff_from_GMT'] = 'UTC/GMT ' . date('P', $timestamp);

 }

 return $zones_array;

}

?>

Hàm bên trên sẽ trả về một mảng với tất cả time zone và GMT offset, và để tạo danh sách, các bạn dùng tiếp đoạn code sau :

<div style="margin-top: 20px;">

 <select style="font-family: 'Courier New', Courier, monospace; width: 450px;">

  <option value="0">Please, select timezone</option>

  <?php foreach(tz_list() as $t) { ?>

   <option value="<?php print $t['zone'] ?>">

    <?php print $t['diff_from_GMT'] . ' - ' . $t['zone'] ?>

   </option>

  <?php } ?>

 </select>

</div>

Mình hy vọng với đoạn code mà mình chia sẻ trong bài viết này, sẽ giúp các bạn có thêm một chức năng cho website hay blog của mình.

 BÀI VIẾT KHÁC
CODE GỢI Ý CHO BẠN
BÌNH LUẬN

BẢN QUYỀN ®
MANGUON.COM đã đăng kí quyền tác giả: AR1682/GP-STTTP
Mọi chia sẻ nội dung thuộc tác quyền của MANGUON.COM phải ghi rõ "Nguồn MANGUON.COM"