Redirect 301 là gì ? Và cách sử dụng Redirect 301

Danh mục: Kỹ thuật SEO
 

Nếu vì một lý do nào đó mà bạn cần thay đổi đường dẫn (URL) trên web của bạn :  Thay đổi tên miền hay đơn giản chỉ là đổi tên thư mục, hay đổi tên Category, sửa lại tên bài viết chút ít… Nhưng bạn có biết rằng nếu làm như thế thì sẽ ảnh hưởng đến quá trình SEO của bạn.Google đã đánh chỉ mục (index) toàn bộ các trang trên website của bạn, URL một hay nhiều trang đó tự nhiên thay đổi sẽ dẫn tới việc các kết quả tìm kiếm link đến trang đó sẽ mất tác dụng. Khách viếng thăm khi click vào kết quả tìm kiếm đó sẽ nhận được một dòng “404 – Page not found” to đùng.

css hack, IE bugs,seo,Redirect 301 ,cách sử dụng Redirect 301


Vậy làm thế nào để giải quyết vấn đề này khi mà bạn bắt buộc phải thay đổi đường dẫn. Đơn giản thôi, Redirect 301 sẽ giúp bạn giải quyết vấn đề.
301 redirect” là một phương pháp chuyển tiếp thông báo các trình duyệt và các công cụ tìm kiếm rằng trang webpage hoặc website đó đã được di dời hoàn toàn đến một địa chỉ mới. Thông thường một chuyển tiếp 301 sẽ có chứa địa chỉ web mới thay thế. Trình duyệt sẽ tự động theo chuyển tiếp 301 chuyển tới địa chỉ mới mà không cần đến sự can thiệp của người dùng.
Cách dùng Redirect 301 :
Tạo một file .htaccess rồi upload lên thư mục gốc. Nội dung file .htaccess đó như sau:

Options +FollowSymLinks

RewriteEngine On

RewriteBase /

redirect 301 đường-dẫn-cũ đường-dẫn-mới

3 dòng đầu là những dòng lệnh cơ bản bạn nên có trong file .htaccess, câu lệnh cơ bản của Redirect 301 là ở dòng thứ 4.

Ví dụ, bạn muốn chuyển hướng bài viết cũ http://domain-cua-ban.com/category/photoshop tới địa chỉ mới http://domain-khac.com/cat/photoshop.html:
1.redirect 301 /category/photoshop http://domain-khac.com/cat/photoshop.html

Nếu chỉ redirect các trang trong cùng 1 website (cùng host) thì bạn có thể bỏ tên domain đi, chỉ giữ lại đường dẫn tương đối từ thư mục gốc. Ví dụ trong trường hợp thay đổi URL của các Category, còn các bài viết giữ nguyên tên, dùng các lệnh như sau:

redirect 301 /studying/photoshop/ /graphics/photoshop/

redirect 301 /studying/css/ /graphics/css/

redirect 301 /tips-tricks/joomla/ /joomla/tutorials/

redirect 301 /tips-tricks/general/ /misc/tips-tricks/

redirect 301 /diary/misc/ /misc/diary/

redirect 301 /freebies/downloads/ /misc/downloads/

redirect 301 /tips-tricks/mobile-phone/ /misc/mobile-phone/

redirect 301 /studying/voip/ /misc/voip/

redirect 301 /freebies/inspirations/ /graphics/inspirations/

redirect 301 /diary/photo/ /photography/photo/

redirect 301 /diary/music/ /misc/music/

Chú ý:

Phải đảm bảo rằng server Apache mà bạn đặt website có hỗ trợ mod_rewrite cho phép sử dụng .htaccess để thực hiện Redirect 301. Nếu không rõ bạn hãy hỏi nhà cung cấp hosting.
Nhớ backup file .htaccess cũ (nếu có) trước khi chỉnh sửa.

 BÀI VIẾT KHÁC
CODE GỢI Ý CHO BẠN
BÌNH LUẬN

BẢN QUYỀN ®
MANGUON.COM đã đăng kí quyền tác giả: AR1682/GP-STTTP
Mọi chia sẻ nội dung thuộc tác quyền của MANGUON.COM phải ghi rõ "Nguồn MANGUON.COM"