Sự kiện Việc làm IT

Mẫu 3D Cube Banner cực cool với CSS3 và jQuery

Danh mục: CSS
 

Hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn một mẫu banner với hiệu ứng rất mềm mại và đủ sức để tạo ấn tượng với khách hàng. Với mẫu này, các bạn có thể áp dụng để tạo quảng cáo cho website hay blog của mình.

3d, banner, css3, jQuery, thu thuat css, css co ban

 

HTML

Đầu tiên, chúng ta sẽ tạo khung chuẩn html như sau :

<div class="cube-wrap example1">

<div id="cube" class="cube">

<div class="cube-front">

      <a href="#">

      <img class="step1-img1" src="images/step1-img1.png" alt="" />

      <img class="step1-img2" src="images/step1-img2.png" alt="" />

      </a>

</div>

<div class="cube-back">

      <a href="#">

      <img class="step3-img1" src="images/step3-img1.png" alt="" />

      <img class="step3-img2" src="images/step3-img2.png" alt="" />  

      </a>

 </div><div class="cube-top">

      <a href="#">

      <img class="step4-img1" src="images/step4-img1.png" alt="" />

      <img class="step4-img2" src="images/step4-img2.png" alt="" />

      <img class="step4-img3" src="images/step4-img3.png" alt="" />

      <img class="step4-img4" src="images/step4-img4.png" alt="" />

      </a>  

 </div><div class="cube-bottom">                

      <a href="#">

      <img class="step2-img1" src="images/step2-img1.png" alt="" />

      <img class="step2-img2" src="images/step2-img2.png" alt="" />    

      </a>  

 </div><div class="cube-left"> </div>

<div class="cube-right"> </div>

</div>

</div>

CSS

Đây là phần quan trọng nhất, chúng ta sẽ tạo hiệu ứng chuyển cảnh cũng như định dạng cho banner. Trước hết là phần định dạng chung cho phần tạo banner.

/** global **/

.cube-wrap {

  -webkit-perspective: 800px;

  -moz-perspective: 800px;

  -o-perspective: 800px;

  -ms-perspective: 800px;

  perspective: 800px;

  transform: scale(0.8);

  -ms-transform: scale(0.8);

  -webkit-transform: scale(0.8);

  -moz-transform: scale(0.8);

  -o-transform: scale(0.8);

}

.cube {

  position: relative;

  margin: 0 auto;

  -webkit-transform-style: preserve-3d;

  -moz-transform-style: preserve-3d;

  -o-transform-style: preserve-3d;

  -ms-transform-style: preserve-3d;

  transform-style: preserve-3d;

  transition: transform 1s;

  -webkit-transition: -webkit-transform 1s;

  -moz-transition: -moz-transform 1s;

  -o-transition: -o-transform 1s;

  -ms-transition: -ms-transform 1s;

}

.cube div {

  position: absolute;

  text-align: center;

  overflow: hidden;

}

.cube img {

  display: none;

  margin-left: auto;

  margin-right: auto;

}

.cube a {

  position: absolute;

  width: 100%;

  height: 100%;

  left: 0;

  top: 0;

}

Kế đến là các hiệu ứng chuyển cảnh.

/** animations **/

.slideLeft {

  animation-name: slideLeft;

  -webkit-animation-name: slideLeft; 

  animation-duration: 1s;

  -webkit-animation-duration: 1s;

  animation-timing-function: linear; 

  -webkit-animation-timing-function: linear;   

  visibility: visible !important;

}

@keyframes slideLeft {

  0% {

    transform: translateX(150%);

  }

  50%{

    transform: translateX(-8%);

  }

  65%{

    transform: translateX(4%);

  }

  80%{

    transform: translateX(-4%);

  }

  95%{

    transform: translateX(2%);

  }     

  100% {

    transform: translateX(0%);

  }

}

@-webkit-keyframes slideLeft {

  0% {

    -webkit-transform: translateX(150%);

  }

  50%{

    -webkit-transform: translateX(-8%);

  }

  65%{

    -webkit-transform: translateX(4%);

  }

  80%{

    -webkit-transform: translateX(-4%);

  }

  95%{

    -webkit-transform: translateX(2%);

  }     

  100% {

    -webkit-transform: translateX(0%);

  }

}

.slideRight {

  animation-name: slideRight;

  -webkit-animation-name: slideRight;

  animation-duration: 1s;

  -webkit-animation-duration: 1s;

  animation-timing-function: linear; 

  -webkit-animation-timing-function: linear;   

  visibility: visible !important;

}

@keyframes slideRight {

  0% {

    transform: translateX(-150%);

  }

  50%{

    transform: translateX(8%);

  }

  65%{

    transform: translateX(-4%);

  }

  80%{

    transform: translateX(4%);

  }

  95%{

    transform: translateX(-2%);

  }     

  100% {

    transform: translateX(0%);

  } 

}

@-webkit-keyframes slideRight {

  0% {

    -webkit-transform: translateX(-150%);

  }

  50%{

    -webkit-transform: translateX(8%);

  }

  65%{

    -webkit-transform: translateX(-4%);

  }

  80%{

    -webkit-transform: translateX(4%);

  }

  95%{

    -webkit-transform: translateX(-2%);

  }     

  100% {

    -webkit-transform: translateX(0%);

  }

}

.fadeIn {

  animation-name: fadeIn;

  -webkit-animation-name: fadeIn;

  animation-duration: 1.5s; 

  -webkit-animation-duration: 1.5s;

  animation-timing-function: ease-in-out;

  -webkit-animation-timing-function: ease-in-out;  

  visibility: visible !important;

}

@keyframes fadeIn {

  0% {

    transform: scale(0);

    opacity: 0.0;   

  }

  60% {

    transform: scale(1.1); 

  }

  80% {

    transform: scale(0.9);

    opacity: 1;

  } 

  100% {

    transform: scale(1);

    opacity: 1;

  }   

}

@-webkit-keyframes fadeIn {

  0% {

    -webkit-transform: scale(0);

    opacity: 0.0;   

  }

  60% {

    -webkit-transform: scale(1.1);

  }

  80% {

    -webkit-transform: scale(0.9);

    opacity: 1;

  } 

  100% {

    -webkit-transform: scale(1);

    opacity: 1;

  }   

}

.slideDown {

  animation-name: slideDown;

  -webkit-animation-name: slideDown; 

  animation-duration: 1s;

  -webkit-animation-duration: 1s;

  animation-timing-function: ease;  

  -webkit-animation-timing-function: ease;  

  visibility: visible !important;          

}

@keyframes slideDown {

  0% {

    transform: translateY(-100%);

  }

  50%{

    transform: translateY(8%);

  }

  65%{

    transform: translateY(-4%);

  }

  80%{

    transform: translateY(4%);

  }

  95%{

    transform: translateY(-2%);

  }     

  100% {

    transform: translateY(0%);

  }   

}

@-webkit-keyframes slideDown {

  0% {

    -webkit-transform: translateY(-100%);

  }

  50%{

    -webkit-transform: translateY(8%);

  }

  65%{

    -webkit-transform: translateY(-4%);

  }

  80%{

    -webkit-transform: translateY(4%);

  }

  95%{

    -webkit-transform: translateY(-2%);

  }     

  100% {

    -webkit-transform: translateY(0%);

  } 

}

.slideUp {

  animation-name: slideUp;

  -webkit-animation-name: slideUp;  

  animation-duration: 1s;

  -webkit-animation-duration: 1s;

  animation-timing-function: ease;  

  -webkit-animation-timing-function: ease;

  visibility: visible !important;    

}

@keyframes slideUp {

  0% {

    transform: translateY(100%);

  }

  50%{

    transform: translateY(-8%);

  }

  65%{

    transform: translateY(4%);

  }

  80%{

    transform: translateY(-4%);

  }

  95%{

    transform: translateY(2%);

  }     

  100% {

    transform: translateY(0%);

  } 

}

@-webkit-keyframes slideUp {

  0% {

    -webkit-transform: translateY(100%);

  }

  50%{

    -webkit-transform: translateY(-8%);

  }

  65%{

    -webkit-transform: translateY(4%);

  }

  80%{

    -webkit-transform: translateY(-4%);

  }

  95%{

    -webkit-transform: translateY(2%);

  }     

  100% {

    -webkit-transform: translateY(0%);

  } 

}

Kích thước banner.

.example1 .cube {

  height: 320px;

  width: 320px;

}

.example1 .cube div {

  height: 320px;

  width: 320px;

}

Rotation effect:

.example1 .cube.step1 {

  transform: rotateY(0deg);

  -moz-transform: rotateY(0deg);

  -webkit-transform: rotateY(0deg);

  -ms-transform: rotateY(0deg);

  -o-transform: rotateY(0deg);

}

.example1 .cube.step2 {

  transform: rotateX(90deg);

  -moz-transform: rotateX(90deg);

  -webkit-transform: rotateX(90deg);

  -ms-transform: rotateX(90deg);

  -o-transform: rotateX(90deg);

}

.example1 .cube.step3 {

  transform: rotateX(180deg);

  -moz-transform: rotateX(180deg);

  -webkit-transform: rotateX(180deg);

  -ms-transform: rotateX(180deg)

  -o-transform: rotateX(180deg);

}

.example1 .cube.step4 {

  transform: rotateX(270deg);

  -moz-transform: rotateX(270deg);

  -webkit-transform: rotateX(270deg);

  -ms-transform: rotateX(270deg);

  -o-transform: rotateX(270deg);

}

Sau đó là chiều quay của banner :

.example1 .cube-front {

  transform: rotateY(0deg) translateZ(160px);

  -moz-transform: rotateY(0deg) translateZ(160px);

  -webkit-transform: rotateY(0deg) translateZ(160px);

  -o-transform: rotateY(0deg) translateZ(160px);

  -ms-transform: rotateY(0deg) translateZ(160px);

  background-color: #CC7473;

}

.example1 .cube-back {

  transform: rotateX(-180deg) translateZ(160px);

  -moz-transform: rotateX(-180deg) translateZ(160px);

  -webkit-transform: rotateX(-180deg) translateZ(160px);

  -o-transform: rotateX(-180deg) translateZ(160px);

  -ms-transform: rotateX(-180deg) translateZ(160px);

  background-color: #9FB3D4;

}

.example1 .cube-right {

  transform: rotateY(90deg) translateZ(160px);

  -moz-transform: rotateY(90deg) translateZ(160px);

  -webkit-transform: rotateY(90deg) translateZ(160px);

  -o-transform: rotateY(90deg) translateZ(160px);

  -ms-transform: rotateY(90deg) translateZ(160px);

  background-color: blue;

  right: 0;

}

.example1 .cube-left {

  transform: rotateY(-90deg) translateZ(160px);

  -moz-transform: rotateY(-90deg) translateZ(160px);

  -webkit-transform: rotateY(-90deg) translateZ(160px);

  -o-transform: rotateY(-90deg) translateZ(160px);

  -ms-transform: rotateY(-90deg) translateZ(160px);

  background-color: blue;

}

.example1 .cube-top {

  transform: rotateX(90deg) translateZ(160px);

  -moz-transform: rotateX(90deg) translateZ(160px);

  -webkit-transform: rotateX(90deg) translateZ(160px);

  -o-transform: rotateX(90deg) translateZ(160px);

  -ms-transform: rotateX(90deg) translateZ(160px);

  background-color: #DBD05C;

}

.example1 .cube-bottom {

  transform: rotateX(-90deg) translateZ(160px);

  -moz-transform: rotateX(-90deg) translateZ(160px);

  -webkit-transform: rotateX(-90deg) translateZ(160px);

  -o-transform: rotateX(-90deg) translateZ(160px);

  -ms-transform: rotateX(-90deg) translateZ(160px);

  background-color: #88C58A;

}

Ví trí đặt hình.

.example1 .cube .step1-img1 {

  margin-top: 126px;

  margin-bottom: 16px;

}

.example1 .cube .step2-img1 {

  position: absolute;

  top: 71px;

  left: 135px;

}

.example1 .cube .step2-img2 {

  position: absolute;

  top: 165px;

  left: 88px;

}

.example1 .cube .step3-img1 {

  margin-top: 100px;

  margin-bottom: 13px;

}

.example1 .cube .step3-img2 {

  position: absolute;

  right: 30px;

  bottom: 30px;

}

.example1 .cube .step4-img1 {

  position: absolute;

  left: 33px;

  top: 72px;

}

.example1 .cube .step4-img2 {

  position: absolute;

  left: 154px;

  top: 126px;

}

.example1 .cube .step4-img3 {

  position: absolute;

  left: 16px;

  top: 150px;

}

.example1 .cube .step4-img4 {

  position: absolute;

  left: 97px;

  bottom: 72px;

}

jQuery

Cuối cùng là các bạn cần có thêm đoạn script sau để điều khiển hiệu ứng.

$(document).ready(function() {

  var step = 2;

  $('.cube').addClass('step1');

  $('.step1-img1').addClass('slideRight').css('display','block');

  $('.step1-img2').addClass('slideLeft').css('display','block');

  setInterval(function(){

    if (step == 5) {

      step = 1;

      $('.cube').removeClass('step4');

    }

    if (step == 1) {

      setTimeout(function() {

        $('.step1-img1').addClass('slideRight').css('display','block');

        $('.step1-img2').addClass('slideLeft').css('display','block');

      }, 1000);

      setTimeout(function() {

        $('.step2-img1').removeClass('slideDown').css('display','none');

        $('.step2-img2').removeClass('fadeIn').css('display','none');

      }, 2000);

    }

    if (step == 2) {

      setTimeout(function() {

        $('.step2-img2').addClass('fadeIn').css('display','block');

      }, 500);

      setTimeout(function() {

        $('.step2-img1').addClass('slideDown').css('display','block');

      }, 2000);

      $('.step3-img1').removeClass('fadeIn').css('display','none');

      $('.step3-img2').removeClass('slideUp').css('display','none');

    }

    if (step == 3) {

      setTimeout(function() {

        $('.step3-img1').addClass('fadeIn').css('display','block');

      }, 500);

      setTimeout(function() {

        $('.step3-img2').addClass('slideUp').css('display','block');

      }, 2000);

      $('.step4-img1').removeClass('slideLeft').css('display','none');

      $('.step4-img2').removeClass('fadeIn').css('display','none');

      $('.step4-img3').removeClass('slideRight').css('display','none');

      $('.step4-img4').removeClass('slideUp').css('display','none');

    }

    if (step == 4) {

      setTimeout(function() {

        $('.step4-img1').addClass('slideLeft').css('display','block');

        $('.step4-img2').addClass('fadeIn').css('display','block');

        $('.step4-img3').addClass('slideRight').css('display','block');

      }, 500);

      setTimeout(function() {

        $('.step4-img4').addClass('slideUp').css('display','block');

      }, 2000);

      $('.step1-img1').removeClass('slideRight').css('display','none');

      $('.step1-img2').removeClass('slideLeft').css('display','none');

    }

    $('.cube').addClass('step'+step).removeClass('step'+(step-1));

    step++;

  }, 4000);

});

 BÀI VIẾT KHÁC
CODE GỢI Ý CHO BẠN
BÌNH LUẬN

BẢN QUYỀN ®
Mọi chia sẻ nội dung thuộc tác quyền của MANGUON.COM phải ghi rõ "Nguồn MANGUON.COM"