Sự kiện Việc làm IT

Bẫy lỗi #1045 trong phpMyAdmin.

Danh mục: PHP & MySQL
 

#1045, error, phpmyadmin, bẩy lỗi, khắc phục lỗi #1045

Có nhiều lúc, sau khi cài đặt xong phpMyAdmin trên localhost, các bạn có thể bị lỗi như thế này :  Access Denied for user ‘root’@’localhost’ (using password: YES). Nếu tài khoản root@localhost không bị giới hạn quyền truy cập thì có thể là do bạn đã nhập sai password.

Trong bài viết này, mình sẽ giúp các bạn thiết lập lại mật khẩu root và giải quyết lỗi này. Đây là hình ảnh lỗi mà các bạn sẽ nhận được:

#1045, error, phpmyadmin, bẩy lỗi, khắc phục lỗi #1045

Bước 1 : Mở MySQL console

Nếu các bạn sử dụng WAMP thì click chuột vào biểu tượng wamp, rồi chọn MySQL > MySQL Console.

#1045, error, phpmyadmin, bẩy lỗi, khắc phục lỗi #1045

Bước 2 : Đặt lại mật khẩu

 

- Gõ câu lệnh : use mysql; rồi nhấn Enter.
– Gõ tiếp :
UPDATE mysql.user
SET Password=PASSWORD(“Nhập mật khẩu tại đây”)
WHERE User=”root”;
– Nhấn Enter sau đó gõ tiếp FLUSH PRIVILEGES; rồi gõ exit và nhấn Enter để thoát.

Bước 3 : Chỉnh sửa file config.inc.php

Các bạn tìm trong đường dẫn cài đặt XAMPP hoặc WAMP (tùy vào chương trình mà các bạn đang dùng) giống như sau : My Computer > C Drive > (Server Folder, WAMP/MAMP/XAMPP) > APPS > PHPMYADMIN > config.inc.php.

Dùng trình soạn thảo bất kì để mở file này ra, sau đó tìm dòng chữ $cfg[‘Servers’][$i][‘password’] = ”; // MySQL password

#1045, error, phpmyadmin, bẩy lỗi, khắc phục lỗi #1045

Thay đổi passworld với password mới là cái mà chúng ta đã tạo ở bước 2.  Sau đó save file này lại.

Bước 4 : Truy cập phpMyAdmin

#1045, error, phpmyadmin, bẩy lỗi, khắc phục lỗi #1045

Bây giờ các bạn đã có thể truy cập được vào phpMyAdmin. Mình mong là với thủ thuật đơn giản này, các bạn sẽ có thêm kinh nghiệm sử dụng và quản lý tốt cho dữ liệu của mình.

 BÀI VIẾT KHÁC
CODE GỢI Ý CHO BẠN
BÌNH LUẬN

BẢN QUYỀN ®
Mọi chia sẻ nội dung thuộc tác quyền của MANGUON.COM phải ghi rõ "Nguồn MANGUON.COM"