Bảo vệ nội dung website với Jquery

Danh mục: Html & Javascript
 

Gần đây có nhiều chủ website muốn bảo vệ nội dung trên website của họ để tránh bị copy mà không xin phép. Nếu bạn cũng có nhu cầu này, thì hôm nay mình xin chia sẻ cho các bạn một bí kíp để làm điều đó. Các bạn chỉ việc sử dụng đoạn jQuery mà mình sắp chia sẻ sau đây là có thể áp dụng ngay cho chính website hay blog của mình.

jquery, jquery sercurity, bảo mật nội dung

jQuery Code

function secure() {

  document.onkeypress = function (e) {

    e = e || window.event;

    if (e.keyCode === 123) {

      return false

    }

  };

  document.onmousedown = function (e) {

    e = e || window.event;

    if (e.keyCode === 123) {

      return false

    }

  };

  document.onkeydown = function (e) {

    e = e || window.event;

    if (e.keyCode === 123) {

      return false

    }

  };

  document.oncontextmenu = t;

  document.onmouseup = t;

  var n = false;

  var r = false;

  var i = false;

  window.onkeyup = function (e) {

    if (e.which === 17) n = false

  };

  window.onkeydown = function (e) {

    if (e.which === 17) n = true;

    if ((e.which === 85 || e.which === 65 || e.which === 88 || e.which === 67 || e.which === 86 || e.which === 83) && n === true) {

      return false

    }

  };

  window.onkeyup = function (e) {

    if (e.which === 93 || e.which === 91 || e.which === 224) i = false

  };

  window.onkeydown = function (e) {

    if (e.which === 17 || e.which === 93 || e.which === 91 || e.which === 224) i = true;

    if ((e.which === 85 || e.which === 65 || e.which === 88 || e.which === 67 || e.which === 86 || e.which === 83) && i === true) {

      return false

    }

  };

  document.ondragstart = t;

  e("a").each(function (t, n) {

    var r = n.href;

    if (/\.(jpg|png|gif)$/.test(r)) {

      e(this).prop("href", "#")

    }

  })

}

Các bạn có thể tùy chỉnh script dựa theo yêu cầu của riêng mình. Sau đây là toàn bộ keycodes mà các bạn cần để điều chỉnh :

Key

Code

backspace

8

tab

9

enter

13

shift

16

ctrl

17

alt

18

pause/break

19

caps lock

20

escape

27

page up

33

page down

34

end

35

home

36

left arrow

37

up arrow

38

right arrow

39

down arrow

40

insert

45

delete

46

0

48

1

49

2

50

3

51

4

52

5

53

6

54

7

55

8

56

9

57

a

65

b

66

c

67

d

68

 

Key

Code

e

69

f

70

g

71

h

72

i

73

j

74

k

75

l

76

m

77

n

78

o

79

p

80

q

81

r

82

s

83

t

84

u

85

v

86

w

87

x

88

y

89

z

90

left window key

91

right window key

92

select key

93

numpad 0

96

numpad 1

97

numpad 2

98

numpad 3

99

numpad 4

100

numpad 5

101

numpad 6

102

numpad 7

103

 

Key

Code

numpad 8

104

numpad 9

105

multiply

106

add

107

subtract

109

decimal point

110

divide

111

f1

112

f2

113

f3

114

f4

115

f5

116

f6

117

f7

118

f8

119

f9

120

f10

121

f11

122

f12

123

num lock

144

scroll lock

145

semi-colon

186

equal sign

187

comma

188

dash

189

period

190

forward slash

191

grave accent

192

open bracket

219

back slash

220

close braket

221

single quote

222

Minh hy vọng bài viết này sẽ giúp các bạn có thêm một lựa chọn và chức năng cho website của mình, và nhất là các bạn có thể nâng cao khả năng lập trình của mình.

 BÀI VIẾT KHÁC
CODE GỢI Ý CHO BẠN
BÌNH LUẬN

BẢN QUYỀN ®
Mọi chia sẻ nội dung thuộc tác quyền của MANGUON.COM phải ghi rõ "Nguồn MANGUON.COM"