Bài 9. Hằng trong lập trình hướng đối tượng PHP - Const PHP

Danh mục: PHP & MySQL
 

Ở những bài học về PHP căn bản, chúng ta đã được biết. Hằng là một giá trị không thay đổi kể từ lúc được khai báo, cho đến khi kết thúc chương trình.
Trong một Class, một hằng sẽ khác với những biến thông thường khác. Nó không có dấu $ trước tên hằng. Để định nghĩa một hằng, ta sử dụng từ khóa const như sau


php co ban, hoc php, ngon ngu php, code php, php tipsTruy cập bên ngoài Class.
Để truy cập đến giá trị của một hằng từ bên ngoài class ( không cần khởi tạo đối tương ) ta sử dụng cú pháp TÊN_CLASS::TÊN_HẰNG
Ví dụ


php co ban, hoc php, ngon ngu php, code php, php tipsTruy cập bên trong class.
Để truy cập đến giá trị của một hằng bên trong class  ta sử dụng cú pháp SELF::TÊN_HẰNG
Ví dụ.


php co ban, hoc php, ngon ngu php, code php, php tipsKết luận: Ở bài học này, tôi đã giới thiệu cho các bạn các khai niệm về hằng, cách định nghĩa và cách truy cập đến giá trị của hằng trong và ngoài lớp.
Các bạn có thể  về chạy trên máy của mình để có thể hiểu hơnBÀI VIẾT KHÁC
CODE GỢI Ý CHO BẠN
BÌNH LUẬN

BẢN QUYỀN ®
Mọi chia sẻ nội dung thuộc tác quyền của MANGUON.COM phải ghi rõ "Nguồn MANGUON.COM"