Bài 5. Kế thừa trong PHP

Danh mục: PHP & MySQL
 

Kế thừa là việc sử dụng lại những thuộc tính và phương thức có sẵn của lớp cha. Trừ những phương thức hoặc thuộc tính được khai báo bằng cơ chế Private.
Để kế thừa một class trong PHP ta sử dụng từ khóa extends theo cú pháp sau


hoc php, php co ban, ngon ngu php, php tips, code php


ClassName: Là class con
ParentClass: Là class cha, cho phép kế thừa
Để hiểu rõ hơn về kế thừa trong PHP, Tôi và các bạn cùng nhau tìm hiểu về ví dụ sau


hoc php, php co ban, ngon ngu php, php tips, code php


Nhìn vào ví dụ trên, Ta thấy class a là class cha, class b là class con.
$obj là đối tượng được khởi tạo từ class b.
Như các bạn thấy, class b không hề có phương thức getName() và getEmail()
Nhưng vì, class b là class kế thừa từ class a nên class b có thể sử dụng được những phương thức mà class a đang có.
Tuy nhiên, class b chỉ kế thừa được những phương thức mang cơ chế public hoặc protected. Nên trường hợp, ta sử dụng đối tượng $obj gọi đến phương thức getEmail() của class a sẽ xảy ra lỗi.

Các bạn có thể  về chạy trên máy của mình để có thể hiểu rõ hơn.BÀI VIẾT KHÁC
CODE GỢI Ý CHO BẠN
BÌNH LUẬN

BẢN QUYỀN ®
Mọi chia sẻ nội dung thuộc tác quyền của MANGUON.COM phải ghi rõ "Nguồn MANGUON.COM"