Bài 2. Khái niệm class và object trong PHP

Danh mục: PHP & MySQL
 

Ở bài học trước, Tôi đã giới thiệu cho các bạn những khái niệm về Lập trình hướng đối tượng. Giúp các bạn hiểu thế nào là Object và class. Tuy nhiên những kiến thức đó, chỉ là những khái niệm tổng quan nhất, được áp dụng cho mọi ngôn ngữ lập trình. 
Ở bài học này, Tôi cùng các bạn, đi tìm hiểu Class và Object, được sử dụng trong ngôn ngữ lập trình PHP như thế nào.

Class trong PHP
Trong PHP để tạo một class ta sử dụng từ khóa class  đi kèm sau đó là tên của class.
Nội dung của class luôn được đặt trong dấu ngoặc nhọn. {...}
Ví dụ.


thu thuat php, php co ban, php tips, ngon ngu php, thu thuat hay


Trong class, Bạn có thể định nghĩa các thuộc tính và phương thức.
Ví dụ.


thu thuat php, php co ban, php tips, ngon ngu php, thu thuat hay


Nhìn vào ví dụ trên, Chúng ta có class điện thoại với các thông tin sau:
Thuộc tính: ram, cpu, camera
Phương thức: message, call.  Đại diện chức năng của một chiếc điện thoại là nhắn tin và gọi điện.
Các bạn có thể đọc thêm bài viết về thuộc tính và phương thức trong PHP để hiểu rõ hơn.

Trong phương thức, nếu muốn trả về một giá trị ta sử dụng từ khóa return


thu thuat php, php co ban, php tips, ngon ngu php, thu thuat hay


Để truy xuất đến thuộc tính hoặc phương thức trong class ta sử dụng từ khóa $this.


thu thuat php, php co ban, php tips, ngon ngu php, thu thuat hay

Object trong PHP
Object là thể hiện của một class, mang đầy đủ các thuộc tính và phương thức của class đó.
Để khởi tạo một Object ( đối tượng ) ta sử dụng từ khóa new như sau.


thu thuat php, php co ban, php tips, ngon ngu php, thu thuat hay


Để truy cập đến một phương thức  thông qua Object ta thực hiện như sau: 


thu thuat php, php co ban, php tips, ngon ngu php, thu thuat hay


Để truy cập đến một thuộc tính trong class thông qua class ta sử dụng như sau.


thu thuat php, php co ban, php tips, ngon ngu php, thu thuat hay


Lời kết: Ở bài viết này, tôi đã giới thiệu cho các bạn những khái niệm về class và object trong PHP. Cách tạo một class, các tạo một đối tượng, cách truy cập đến một thuộc tính và phương thức trong một class. Ở bài tiếp theo tôi sẽ giới thiệu cho các bạn Thuộc tính và phương thức trong PHP
 BÀI VIẾT KHÁC
CODE GỢI Ý CHO BẠN
BÌNH LUẬN

BẢN QUYỀN ®
Mọi chia sẻ nội dung thuộc tác quyền của MANGUON.COM phải ghi rõ "Nguồn MANGUON.COM"